Aktualności

Wystawa GATEWAY TO SPACE w Warszawie oraz wycieczka do Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łódzi - 27.01.2017

27 stycznia 2017 r. młodzież z 14 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa, w tym z Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, udała się na wystawę pod patronatem NASA poświęconą historii podboju kosmosu „GATEWAY TO SPACE”. Z każdej szkoły było po 2-5 uczestników. Z wymienionych szkół w Rozdrażewie i Krotoszynie uczestniczyło po 5 osób, w tym uczniowie należący do działających tam kół naukowych.

Młodzież wraz z opiekunami zobaczyła wiele części rakiet, stacji i sond kosmicznych, kapsułę Apollo, łazik księżycowy Lunar Rover jakim przemieszczał się po Srebrnym Globie Harrison Schmitt.

Na drugą część wycieczki młodzież udała się do nowoczesnego Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łodzi, w którym obejrzeli piękne seanse. Ciekawe, że otwarcie Planetarium odbędzie się dopiero jesienią b.r.

Z tego względu, że był to wyjazd edukacyjno-naukowy każda grupa szkolna przygotowała krótką informację dotyczącą fizyki, astronomii lub historii podboju Kosmosu. Nasze grupy przygotowały:

  • Gimnazjum Rozdrażew - Zimowe nocne niebo (konstelacje, gwiazdy, planety, obiekty głębokiego nieba),
  • Gimnazjum Krotoszyn - Historia podboju kosmosu: Promy kosmiczne (Wahadłowce).

Była to kolejna wycieczka naukowa zorganizowana przez Pana Piotra Duczmala z Centrum Wiedzy i Nowoczesnej Technologii (CWINT). Poprzednio braliśmy udział w wyprawie do CERN w Szwajcarii.

Dziękujemy Panu Piotrowi Duczmalowi i jego Zespołowi z CWINT za zaproszenie i możliwość udziału w wycieczce.
Podziękowania należą się też opiekunom: Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie oraz Pani mgr Marice Namyślak z tej samej szkoły, Pani mgr Hannie Kowalskiej z ZSP w Rozdrażewie oraz Panu dr. inż. Krzysztofowi Brodzie Dyrektorowi ZSP w Rozdrażewie za pomoc logistyczną. Z ramienia RO PTMA Pan Zdzisław Pauter prowadził m.in. obsługę fotograficzną wycieczki.

Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter

Zdjęcia wykonane przez kol. Z. Pautera można obejrzeć w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Warsztaty Astronomiczne w Krotoszynie - 01.02.2017

Kolejne warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 2 z O.I.) w Krotoszynie odbyły się 1 lutego 2017 r. Na początku uczniowie z koła naukowego działającego w ZS nr 2 z O.I. przygotowali doświadczenia z optyki geometrycznej pod nadzorem Pani mgr. Moniki Dopierały nauczycielki fizyki. Z kolei Pan dr Ireneusz Włodarczyk z Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przedstawił prezentację poświęconą aktywności Słońca. W materiale pokazał zmiany liczby Wolfa od 10000 roku pne do chwili obecnej. Następnie Ola Naskręcka z koła naukowego bardzo interesująco omówiła działalność CERNu, w szczególności prace naukowe wykonywane przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronow (LHC), w TYM dotyczące bozonu Higgsa, czyli tzw. „boskiej cząstki”. Na końcu Pan Zdzisław Pauter (RO PTMA) omówił metody wykonywanie obserwacji fotograficznych i zaprezentował banery ze swoimi fotografiami. Toczyła się ożywiona robocza dyskusja z udziałem Pani mgr Mariki Namyślak nauczycielki geografii m.in. o związku aktywności Słońca z opadami atmosferycznymi.

Nad całością warsztatów sprawowała pieczę Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Warsztaty astronomiczne będą kontynuowane.

Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter

Zdjęcia wykonane przez kol. Z. Pautera można obejrzeć w galerii - Galeria >> Spotkania i imprezy


Szczegóły spotkania Strona główna >> Zebrania RO PTMA
Zdjęcia Galeria >> Zebrania RO PTMANastępna strona: O nas