IX Konkurs Wiedzy Astronomicznej 2019
oraz I Konkurs Wiedzy o Regionie i Samorządności

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie i Szkołą Podstawową w Nowej Wsi zapraszają na IX Konkurs Wiedzy Astronomicznej 2019 połączony z I Konkursem Wiedzy o Regionie i Samorządności.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie i Szkołą Podstawową w Nowej Wsi.
 2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja wiedzy astronomicznej,
  • pobudzenie zainteresowań naukami ścisłymi,
  • rozwijanie pasji oraz naukowego podejścia do wiedzy.
 3. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Rozdrażew.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym finałowym etapie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oddzielnie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do ustnego opracowania jednego z poniższych tematów z astronomii:
  • Budowa gwiazd
  • Najciekawsze obiekty Układu Słonecznego
  • Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi
  • Egzosfery planet pozasłonecznych
  • Czy w przyszłości ludzie będą mogli efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne ciał niebieskich
  • Przed przesłuchaniem uczestników będzie przeprowadzony pisemny test na temat wiedzy o regionie i samorządności.
 6. Zgłoszenia do konkursu wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do 28 października 2019 r., poniedziałek, do godz. 9:00
  • dla uczniów z Rozdrażewa - w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
  • dla uczniów z Nowej Wsi - w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
 7. Przesłuchania uczestników konkursu odbędą się:
  • 28 października 2018 r., poniedziałek, w godzinach 15:30-17:00 w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
  • 29 października 2018 r., wtorek, w godzinach 13:30-16:00 w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie
 8. Organizatorzy konkursu przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I-II miejsca oraz upominków za zajęcie pozostałych miejsc, osobno dla Rozdrażewa i Nowej Wsi. Przewidziana jest również wycieczka tematyczna.
 9. Konkurs jest dofinansowany przez Gminę Rozdrażew.

RO PTMA | SP w Rozdrażewie | SP w Nowej Wsi


Perseidy w Nowej Wsi - 14.08.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową (SP) w Nowej Wsi i Kołem naukowym działającym w tej Szkole (SP). zorganizowali obserwacje Perseidów w okresie letnich wakacji 2019:
14 sierpnia, środa, godz. 18.30 – 22.00, Nowa Wieś, SP, boisko szkolne.

Było to również spotkanie dla wszystkich zainteresowanych miłośników astronomii oraz ostatnie z trzech zorganizowanych w tym roku obserwacji Perseidów przez RO PTMA.

Koledzy z RO PTMA, I. Włodarczyk, S. Hadryan, G. Stachowiak, Z. Pauter oraz J. Sowiński pokazywali zgromadzonym powierzchnię Księżyca, Jowisza i jego 3 księżyce i widoczne gwiazdy, m.in. jasno świecącego Arktura przez teleskop należący do RO PTMA.

Ale przede wszystkim szukaliśmy meteorów z rodziny Perseidów. Okazało się, że w czasie 20:30-22:00 zespół obserwatorów widział kilkanaście meteorów, przy czym jeden jasny meteorów na tle Trójkąta Letniego widzieli wszyscy zebrani. Niesamowite wrażenie! Niebo było początkowo całkiem bezchmurne, niewiele przeszkadzał Księżyc w pełni. Idealne warunki do prowadzenia obserwacji astronomicznych, nie tylko Perseidów! Tak, że obserwacje Perseidów wyjątkowo się udały. Były to najliczniejsze przeloty Perseidów obserwowane przez uczestników spotkania na boisku w Nowej Wsi. W obserwacjach brało udział około 25 uczestników. Widzieliśmy też Wielki i Mały Wóz z Gwiazdą Polarną, gwiazdozbiór Kasjopei oraz Trójkąt Letni z najjaśniejszą gwiazdą Wegą. Następnie niebo się zachmurzyło i w ten sposób zakończyliśmy nasze obserwacje astronomiczne.

Nad całością obserwacji czuwała ze strony SP w Nowej Wsi kol. Grażyna Stachowiak, dyrektor Szkoły.

Warsztaty astronomiczne są wspólfinansowane przez Gminę Rozdrażew.

Zobacz zdjęcia.


Perseidy w Krotoszynie - 12.08.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową (SP) nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie i Kołem Naukowym działającym w tej Szkole już po raz kolejny zorganizowali obserwacje Perseidów w okresie letnich wakacji 2019 o nazwie Kosmiczne Party – Perseidy:
12 sierpnia, poniedziałek, godz.18.30 – 21.30, Krotoszyn, SP nr 3.

Było to również spotkanie dla wszystkich zainteresowanych miłośników astronomii oraz drugie z trzech zorganizowanych obserwacji Perseidów przez RO PTMA na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Ze względu na zachmurzenie, a potem opady deszczu, Kosmiczne Party odbyły się w świetlicy Szkoły. Na początku Dyrektor Szkoły pani Mariola Kaźmierczak przywitała uczniów i gości oraz omówiła plan spotkania i warsztatów astronomicznych. Następnie kol. Ireneusz Włodarczyk astronom z RO PTMA przedstawił prezentację o Perseidach. Uczniowie brali aktywny udział w prezentacji o Perseidach. Ze strony RO PTMA aktywnie brał udział kol. Zdzisław Pauter i kol. Jakub Sowiński.

Druga część spotkania to były warsztaty astronomiczne poświęcone opisowi i działaniu obrotowej mapki nieba. Aktywnie wraz z uczniami włączyli się nauczyciele i rodzice. Obserwowane były gwiazdozbiory nieba letniego na dzień obserwacji Perseidów na obrotowej mapie nieba. Uczniowie wpisywali nazwy zadanych gwiazdozbiorów, ustawiali mapkę sierpniowy dzień obserwacji. Z kolei kol. Marika Namyślak przedstawiła pytania konkursu astronomicznego. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Nad przebiegiem spotkania czuwała ze strony SP nr 3 kol. Mariola Kaźmierczak, dyrektor Szkoły.

Zobacz zdjęcia.


Perseidy w Rozdrażewie - 11.08.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową (SP) w Rozdrażewie i Kołem naukowym działającym w tej Szkole (SP) zorganizowali obserwacje Perseidów – warsztaty astronomiczne, w okresie letnich wakacji 2019:
11 sierpnia, niedziela, godz. 18:30 – 22:00, Rozdrażew, Masztalarnia.

Było to również spotkanie dla wszystkich zainteresowanych miłośników astronomii oraz pierwsze z trzech zorganizowanych obserwacji Perseidów przez RO PTMA.

W porównaniu z poprzednim rokiem, tym razem mieliśmy niebo prawie całkowicie bezchmurne. Spotkanie rozpoczęliśmy od obserwacji powierzchni Słońca. W dalszym ciągu brak na nim plam słonecznych. Znajdujemy się w głębokim minimum aktywności Słońca.Obserwacje prowadzili kol. I. Włodarczyk i kol. Z. Pauter z pomocą członka Koła astronomicznego Kuby Sowińskiego. Z kolei obserwowaliśmy pięknie widoczną tarczę Księżyca, oraz Jowisza z jego trzema widocznymi księżycami i Saturna z jego pierścieniami. Następnie przeszliśmy do wnętrza Masztalarni, gdzie przy pomocy naszego projektora wideo i laptopa przedstawialiśmy prezentacje dotyczące Perseidów – kol. I. Włodarczyk oraz pokaz obserwacji zorzy polarnej i obłoków srebrzystych – kol. Z. Pauter.

Po prezentacjach wyszliśmy przed budynek Masztalarni skąd obserwowaliśmy niebo. Widzieliśmy dobrze zarysowany Trójkąt Letni oraz okoliczne gwiazdozbiory i zaczęliśmy wypatrywać Perseidów. Pierwszy meteor wypatrzyli jednocześnie p. Katarzyna Dąbrowiecka i p. Marcin Bosz. Gratulujemy! Kol. Jakub Sowa wykonał ładne zdjęcie Księżyca przy pomocy smartfona i naszego refraktora. Około 20 osób skorzystało z możliwości obserwacji Perseidów, Księżyca, Jowisza i Saturna oraz widocznych gwiazdozbiorów. Gratulujemy!

Dziękujemy p. Marioli Wosińskiej przewodniczącej Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich za gościnne użyczenie Masztalarni.

Dalsze zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m.in. w okresie wakacji o czym piszemy na tych stronach RO PTMA.

Zobacz zdjęcia.


Obserwacje Perseidów - 12-14 sierpnia 2019 r.

Rozdrażewski Oddział PTMA wraz ze Szkołami Podstawowymi w Rozdrażewie, Nowej Wsi oraz ze Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Krotoszynie zapraszają na

wieczorne warsztaty astronomiczne - obserwacje Perseidów w godz. 18:30-22 do:

 1. Rozdrażewa - Masztalarnia 11 sierpnia, niedziela
 2. Krotoszyna - SP na Błoniach im. JPIIM 12 sierpnia, poniedziałek
 3. Nowej Wsi - SP w Nowej Wsi 14 sierpnia, środa

Z astronomicznym pozdrowieniem,
Ireneusz Włodarczyk


IX Warsztaty Astronomiczne - Nowa Wieś 31.07.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową w Nowej Wsi kontynuowali warsztaty astronomiczne, tym razem były one m.in. z udziałem półkolonii i równocześnie IX warsztaty astronomiczne w Nowej Wsi.

Spotkanie odbyło się 31 lipca 2019 r. w sali lekcyjnej i na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w godz. 9:30-11:30.

Pomagali członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk, kol. Zdzisław Pauter, kol Sebastian Hadryan. Dziękujemy również nauczycielom oraz p. Grażynie Stachowiak dyrektorowi SP w Nowej Wsi za nadzór szkolny nad warsztatami astronomicznymi.

Celem warsztatów była obserwacja Słońca. Na początku zebraliśmy się w sali lekcyjnej, w której kol. I. Włodarczyk przedstawił autorską prezentację o Słońcu, a następnie kol. Z. Pauter pokazał swoje obserwacje zorzy polarnej, obłoków srebrzystych, zacmienia Słońca wykonywanych z terenu Rozdrażewa. Wszyscy uczniowie dostali obrotowe mapki nieba, aby przygotować się m.in. na obserwacje Perseidów w połowie sierpnia. Z kolei członkowie RO PTMA objaśniali działanie teleskopów i pokazywali tarczę Słońca z widocznymi przemieszczającymi się chmurami. Obserwacja Słońca była utrudniona ze względu na częściowe zachmurzenie. W dalszym ciągu mamy minimum aktywności Słońca i brak plam słonecznych. Niektórzy uczniowie wykazali się ponadprzeciętną znajomością astronomii! Brawo!

Wspólne astronomiczne działania, w tym warsztaty astronomiczne, mają być kontynuowane.

Warsztaty astronomiczne są współfinansowaane przez Gminę Rozdrażew.

Zobacz zdjęcia.


IX Warsztaty Astronomiczne - Rozdrażew 25.07.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie kontynuowali warsztaty astronomiczne, tym razem były one m.in. z udziałem półkolonii i równocześnie były to IX warsztaty astronomiczne w Rozdrażewie cz. 3.

Spotkanie odbyło się 25 lipca 2019 r. na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie w godz. 9:00-10:00.

W obserwacjach pomagali członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk, kol. Zdzisław Pauter oraz kol. Jakub Sowiński z koła naukowego ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. Dziękujemy również nauczycielom oraz p. Krzysztofowi Brodzie dyrektorowi SP w Rozdrażewie za nadzór szkolny nad warsztatami astronomicznymi.

Celem warsztatów była obserwacja Słońca. Na początku zebraliśmy się przy maszcie na dziedzińcu Szkoły. Uczniowie zaznaczyli położenie cienia rzucanego przez maszt o godz. 9:15. Dyskutowaliśmy nt. przesuwania się cienia masztu z czego powstała konstrukcja zegara słonecznego, a jego dalszą budową mają zająć się dzieci w domu. Uczniowie skonstruowali model Układu Słonecznego rysując orbity planet i poruszając się po nich. Jako, że był widoczny Księżyc mogliśmy obserwować jego tarczę z kraterami, morzami i oceanami. Z kolei członkowie RO PTMA objaśniali działanie teleskopów i pokazywali tarczę Słońca. Na ogół niebo było czyste, bez chmur. W dalszym ciągu mamy minimum aktywności Słońca i brak plam słonecznych.

Wspólne astronomiczne działania, w tym warsztaty astronomiczne, mają być kontynuowane.

Warsztaty astronomiczne są współfinansowane przez Gminę Rozdrażew.

Zobacz zdjęcia.


IX Warsztaty Astronomiczne - Rozdrażew 17.07.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie kontynuowali warsztaty astronomiczne, tym razem były one m.in. z udziałem półkolonii i równocześnie były to IX warsztaty astronomiczne w Rozdrażewie cz. 2.

Spotkanie odbyło się 17 lipca 2019 r. na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie w godz. 9:00-10:00.

W obserwacjach pomagali członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk, kol. Zdzisław Pauter oraz kol. Jakub Sowiński z koła naukowego ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. Dziękujemy również nauczycielom oraz p. Krzysztofowi Brodzie dyrektorowi SP w Rozdrażewie za nadzór szkolny nad warsztatami astronomicznymi.

Celem warsztatów była obserwacja Słońca. Na początku zebraliśmy się przy maszcie na dziedzińcu Szkoły. Uczniowie zaznaczyli położenie cienia rzucanego przez maszt o godz. 9:10. Dyskutowaliśmy nt. przesuwania się cienia masztu z czego powstała konstrukcja zegara słonecznego, a jego dalszą budową mają zająć się dzieci w domu. Z kolei członkowie RO PTMA objaśniali działanie teleskopów i pokazywali tarczę Słońca z widocznymi przemieszczającymi się chmurami. Obserwacja Słońca była utrudniona ze względu na częściowe zachmurzenie. W dalszym ciągu mamy minimum aktywności Słońca i brak plam słonecznych.

Wspólne astronomiczne działania, w tym warsztaty astronomiczne, mają być kontynuowane.

Zobacz zdjęcia.


II Międzynadorowe Warsztaty Astronomiczne - Rozdrażew 09.07.2019

Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozdrażewie oraz z Petersburską Dziecięcą Szkołą Artystyczną kontynuowali Międzynarodowe warsztaty astronomiczne, tym razem była to II edycja. Były to równocześnie IX warsztaty astronomiczne w Rozdrażewie cz.1.

Spotkanie odbyło się 9 lipca 2019 r. w Masztalarni w godz. 18-20. W obserwacjach pomagali członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk, kol. Zdzisław Pauter oraz kol. Hanna Kowalska wraz z uczniami koła naukowego ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie. Dziękujemy również p. Krzysztofowi Brodzie dyrektorowi SP w Rozdrażewie za nadzór szkolny nad warsztatami astronomicznymi. Spotkanie odbyło się w ramach projektu szkolnego polskiego i rosyjskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Rozdrażewie pod hasłem osób – pasjonatów.

Na początku kol. I. Włodarczyk przedstawił swoje naukowe osiągnięcie, mianowicie nazwanie jego nazwiskiem asteroidy o numerze katalogowym (324787). Na prezentacji umieścił pozycję tej planetoidy pośród innych znanych planetoid. Przedstawił też stabilność tego obiektu do 40 mln lat w przód. Potem losy tego 6-km obiektu są trudne do przewidzenia ze względu na chaos w równaniach ruchu. Uczniowie zostali trochę przepytani nt. Naszego Układu Słonecznego. Była też dyskusja nt. możliwości zderzenia planetoid z Ziemią, w szczególności o możliwe zderzenie planetoidy Apophis w 2036 r. i później. Następnie kol. Z. Pauter, astrofotograf, przedstawił swoje fotografie astronomiczne wykonane zarówno w ramach RO PTMA, jak i prywatnie. W szczególności widzieliśmy piękne zorze polarne oraz obłoki srebrzyste, bardzo modne i widowiskowe obiekty widoczne na niebie gołym okiem, a pięknie wyglądające na pokazanych fotografiach. Po tych prezentacjach wyszliśmy przed budynek Masztalarni, gdzie członkowie RO PTMA objaśniali działanie teleskopów i pokazywali tarczę Księżyca z jego widowiskowymi kraterami. Nie zaobserwowaliśmy powierzchni Słońca, a to ze względu na częściowe zachmurzenie oraz szybki jego zachód. Ale w dalszym ciągu mamy minimum aktywności Słońca i brak plam słonecznych.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich za użyczenie Masztalarni. Wspólne astronomiczne działania mają być kontynuowane. Zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m.in. w okresie wakacji o czym piszemy na stronach RO PTMA.

Zobacz zdjęcia.


Festyn szkolny w SP w Nowej Wsi - 16.06.2019

Pokazami powierzchni Słońca członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter przybliżył aktualny stan aktywności Słońca uczniom SP w Nowej Wsi i ich rodzicom, opiekunom i licznie zgromadzonym gościom. Zachęciliśmy też uczniów do prowadzenia systematycznych obserwacji Słońca przy pomocy lunet czy też Internetu. Obserwacje astronomiczne były prowadzone przy pomocy refraktora i teleskopu Virtuoso należących do RO PTMA. Oba wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne.

Część astronomiczna Festynu odbyła się 16 czerwca 2019 r. w godz. 14:0-17:00 na boisku Szkoły. Obserwacje astronomiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była to okazja do poszukiwania plam słonecznych z nowego 25-go cyklu słonecznego. Niestety, w dalszym ciągu są one albo bardzo małe niewidoczne przy pomocy naszego refraktora, albo ich w ogóle nie ma. Od początku 2019 roku wyjątkiem była duża plama słoneczna widoczna z przerwami w marcu, kwietniu i maju. W dniu Festynu nie widzieliśmy żadnych śladów plamotwórczej aktywności Słońca. Ale dla większości obserwatorów Słońca było to pierwsze spojrzenie na Słońce przez lunetę.

Uwaga. Pamiętajmy, aby przed obiektywem lunety, czy reflektora zamontować specjalny filtr osłabiający promieniowanie Słońca.

Zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m. in. w okresie wakacji o czym napisaliśmy na stronach RO PTMA i na fb.

Zobacz zdjęcia.


Kalendarz Imprez RO PTMA na wakacje 2019 r.

Data Miejsce Impreza Organizator
09.07.2019 | ok. 18:00 Masztalarnia warsztaty astronomiczne – obserwacje nieba RO PTMA, SP Rozdrażew
17.07.2019 | 9:00-10:00 Rozdrażew warsztaty astronomiczne – plamy na Słońcu RO PTMA, SP Rozdrażew
25.07.2019 | 9:00-10:00 Rozdrażew warsztaty astronomiczne – plamy na Słońcu RO PTMA, SP Rozdrażew
26.07.2019 | do południa Nowa Wieś warsztaty astronomiczne – plamy na Słońcu RO PTMA, SP Nowa Wieś
11.08.2019 | ok. 20:00 Masztalarnia warsztaty astronomiczne – Perseidy RO PTMA, SP Rozdrażew
14.08.2019 | ok. 20:00 SP Nowa Wieś warsztaty astronomiczne – Perseidy RO PTMA, SP Nowa Wieś

XXVI Festyn szkolny w SP w Rozdrażewie - 02.06.2019

Pokazami powierzchni Słońca członek Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii kol. Ireneusz Włodarczyk przybliżył aktualny stan aktywności Słońca uczniom SP w Rozdrażewie i ich rodzicom, opiekunom i licznie zgromadzonym gościom. Zachęciłem też uczniów do prowadzenia systematycznych obserwacji Słońca przy pomocy lunet czy też Internetu. Obserwacje astronomiczne były prowadzone przy pomocy refraktora należącego do RO PTMA.

Część astronomiczna Festynu odbyła się 2 czerwca 2019 r. w godz. 14:50-17:10 na dziedzińcu Szkoły. Obserwacje astronomiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była to okazja do poszukiwania plam słonecznych z nowego 25-go cyklu słonecznego. Niestety, w dalszym ciągu są one albo bardzo małe niewidoczne przy pomocy naszego refraktora, albo ich w ogóle nie ma. O początku 2019 roku wyjątkiem była duża plama słoneczna widoczna z przerwami w marcu, kwietniu i maju. W dniu Festynu nie widzieliśmy żadnych śladów plamotwórczej aktywności Słońca. Ale dla większości obserwatorów Słońca było to pierwsze spojrzenie na Słońce przez lunetę. Uwaga. Pamiętajmy, aby przed obiektywem lunety, czy reflektora zamontować specjalny filtr osłabiający promieniowanie Słońca.

Zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m. in. w okresie wakacji o czym napiszemy na stronach RO PTMA i na fb.

Fot. H. Kowalska
Oprac. I. Włodarczyk

Zobacz zdjęcia.


Festyn szkolny w SP3 w Krotoszynie - 01.06.2019

Festyn w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II odbył się 1 czerwca 2019 r. pod hasłem: Żyjmy zdrowo, kolorowo.

Wśród uczestników Festynu byli zaproszeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Węgier z miasta partnerskiego Fonyod.

Tym razem część astronomiczna dotyczyła omówienia planetoidy nazwanej moim nazwiskiem, (324787) Wlodarczyk. Nazwa została przyznana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną jako uhonorowanie moich około 100 prac naukowych, o czym napisano tam w specjalnym komunikacie. Prelekcję na ten temat wygłosiłem w salce lekcyjnej, a słuchaczami były dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech z nauczycielami oraz przedstawiciele władz zaprzyjaźnionego miasta z Węgier oraz Krotoszyna. Tematyka była trochę trudna, ale wraz z tłumaczką sprostaliśmy zadaniu.

Na kolejnych spotkaniach m. in. w Rozdrażewie i Nowej Wsi postaram się omówić 'swoją' planetoidę krążącą wokół Słońca w odległości około 400 mln km, z prędkością około 16 km/s. Ma średnicę około 6 km. Zajęcia astronomiczne będą kontynuowane m.in. w okresie wakacji o czym napiszemy na stronach RO PTMA i na fb.

Galerie na stronie Krotoszyna:
www.krotoszyn.pl/aktualnosc-26688-wegrzy_w_krotoszynie.html
www.krotoszyn.pl/aktualnosc-26687-festyn_szkoly_podst_nr_3_fotorelacja.html

Oprac. I. WłodarczykRoczne zebranie sprawozdawcze za 2018 r. - 05.02.2019
Walne Zebranie RO PTMA - 01.03.2019

Pobierz:

Zobacz zdjęcia.


Zapraszamy na roczne zebranie sprawozdawcze ROPTMA - 01.03.2019

Zarząd Rozdrażewskiego Oddziału PTMA
zwołuje
roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA
1 marca 2019 r. [piątek] godz. 18:00
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Tematyka zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności RO PTMA za 2018 r. - kol. I. Włodarczyk
 2. Sprawozdanie finansowe RO PTMA za 2018 r. - kol. Z. Pauter
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. - kol. H. Kowalska
 4. Dyskusje nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie ich przez zebranie
 5. Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium dla władz RO PTMA
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Uregulowanie składek członkowskich
 8. Podstemplowanie legitymacji członkowskich
 9. Plan pracy RO PTMA na 2019 r.
 10. Dyskusja
 11. Zakończenie zebrania RO PTMA

Prosimy wszystkich członków RO PTMA o stawienie się na zebraniu.

W imieniu Zarządu RO PTMA:
dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA


Następna strona: O nas