Aktualności


Roczne zebranie sprawozdawcze za 2018 r. - 05.02.2019
Walne Zebranie RO PTMA - 01.03.2019

Pobierz:

Zobacz zdjęcia.


Zapraszamy na roczne zebranie sprawozdawcze ROPTMA - 01.03.2019

Zarząd Rozdrażewskiego Oddziału PTMA
zwołuje
roczne zebranie sprawozdawcze RO PTMA
1 marca 2019 r. [piątek] godz. 18:00
Miejsce zebrania: Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

Tematyka zebrania:

 1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności RO PTMA za 2018 r. - kol. I. Włodarczyk
 2. Sprawozdanie finansowe RO PTMA za 2018 r. - kol. Z. Pauter
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. - kol. H. Kowalska
 4. Dyskusje nad sprawozdaniami oraz zatwierdzenie ich przez zebranie
 5. Głosowanie nad udzieleniem Absolutorium dla władz RO PTMA
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Uregulowanie składek członkowskich
 8. Podstemplowanie legitymacji członkowskich
 9. Plan pracy RO PTMA na 2019 r.
 10. Dyskusja
 11. Zakończenie zebrania RO PTMA

Prosimy wszystkich członków RO PTMA o stawienie się na zebraniu.

W imieniu Zarządu RO PTMA:
dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA


Następna strona: O nas