Spotkania i imprezy

Wycieczka naukowa do Łodzi - 13.02.2018

13 lutego 2018 r. uczniowie działających kół naukowych przy Szkołach Podstawowych w Rozdrażewie i Nowej Wsi udali się na wycieczkę nowego Centrum Nauki i Techniki oraz Planetarium.

Wiecej na stronie:
www.szkolarozdrazew.edu.pl/nauka-technika

Opracowanie tekstu na stronie SP w Rozdrażewie:
mgr Hanna Kowalska
mgr Katarzyna Matyniak
mgr Jarosław Nowacki
Fot. Z. Pauter


VII Konkurs astronomiczny - rozdanie nagród - 05.12.2017

Rozdanie dyplomów i nagród za udział w finale VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi i Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie odbyło się 5 grudnia o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej w Krotoszynie.

Jury Konkursu w Nowej Wsi w składzie:

 1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
 2. mgr Grażyna Stachowiak – SP Nowa Wieś,
 3. mgr Sebastian Hadryan – SP Nowa Wieś,
 4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.
oraz w Rozdrażewie:
 1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
 2. mgr inż. Jan Antczak – SP Rozdrażew,
 3. mgr Hanna Kowalska – SP Rozdrażew,
 4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.

uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi klasy IV-VI

 1. Zuzanna Nowakowska, temat: „Układ Słoneczny”,
 2. Wiktoria Włodarczyk, temat: „Czarne dziury”,
 3. Amelia Bukowska, temat: „Układ Słoneczny”.
II. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej i klas II-III Gimnazjum w Nowej Wsi
 1. Robert Konrady, temat: „Nasza Galaktyka - supernowe”,
 2. ex aequo Dominika Dymowska, temat: „Następstwa ruchów Ziemi” | Julia Juskowiak, temat: ”Nasza Galaktyka”.

I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie klasy VII

 1. Anna Broda, temat: „Nasza Galaktyka”,
 2. Gabriela Kierońska, temat: „Układ Słoneczny”,
 3. Oliwia Skrzypczak, temat: „Układ Słoneczny”.
II. Uczniowie klas II-III Gimnazjum w Rozdrażewie
 1. Kacper Poczta, temat: „Układ Słoneczny”,
 2. Adrianna Kosior, temat: „Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi”,
 3. ex aequo Wiktoria Bartkowiak, temat: „Czarne dziury” | Jakub Poczta, temat: ”Układ Słoneczny”.
Wyróżnienia: Bartosz Dankowski, Jakub Zegar i Weronika Przyjemska.

Najlepsi finaliści z obu Szkół, czyli Robert Konrady z Nowej Wsi oraz Kacper Poczta z Rozdrażewa otrzymali po ciekawej grze: PIERWSI MARSJANIE: PRZYGODY NA CZERWONEJ PLANECIE. Pozostali otrzymali ciekawe książki z astronomii oraz okolicznościowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Dyrekcjom i Nauczycielom z obu Szkół za wszechstronną pomoc przy organizacji Konkursu oraz Gminie Rozdrażew za ufundowanie ciekawych nagród.
Kołom naukowym i ich Opiekunom w tych Szkołach gratulujemy osiągniętych wyników!

Oprac. w imieniu Jury Konkursu: I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Sprawozdanie ze spotkania Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej - 23.10.2017

W Bibliotece w Krotoszynie odbyło się 23 października 2017 r. zebranie Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej (TMiBZK). Wśród wielu przybyłych byli m.in. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA p. dr Ireneusz Włodarczyk i p. Zdzisław Pauter.

Władze (TMiBZK) przedstawiły materiały zawarte w najnowszym XIII numerze biuletynu "Krotoszyn i okolice" poświęconym aktualnym sprawom Towarzystwa. RO PTMA zostało zaproszone do przedstawienia w następnym numerze aktualnych prac astronomicznych.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Sprawozdanie z wycieczki naukowo-dydaktycznej do Kobylej Góry - 21.10.2017

Na zaproszenie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii (CWINT) w Parzynowie uczniowie trzech szkolnych kół naukowych w Szkołach Podstawowych (SP) w Nowej Wsi, Rozdrażewie i SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie udali się 21 października na imprezę naukową pt. CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW 2017 w Gimnazjum w Kobylej Górze.

Była to jednocześnie nagroda dla uczestników VII Konkursu astronomicznego współorganizowanego przez SP w Nowej Wsi i w Rozdrażewie oraz przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (RO PTMA) a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Licznie zebrane Koła naukowe wraz z opiekunami: kol. mgr Hannę Kowalską, kol. mgr Sebastiana Hadryana i kol. Tomasza Bartyzela z zainteresowaniem przysłuchiwały się referatom i imprezom towarzyszącym, w tym szczególnie pokazom odpalanych rakiet. Z ramienia RO PTMA czuwali kol. dr Ireneusz Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter.

Była to niezmiernie pożyteczna wycieczka mająca na celu rozwijania zainteresowania uczniów i nauczycieli naukami ścisłymi, głównie fizyką i astronomią. Następne podobne spotkania są planowane w przyszłym roku.

Oprac. I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Wieczór z astronomią w Bibliotece - 18.10.2017

Zorganizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną (KBP) oraz Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) „Wieczór z astronomią” odbył się 18 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie w godz. 16:00-20:00.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zaproszonych Gości w imieniu Dyrektor KBP p. mgr Ewy Bukowskiej przez p. Alinę Kajewską. Z kolei p. Zdzisław Pauter, członek zarządu RO PTMA oprowadził przybyłych po swojej autorskiej wystawie astronomicznej fotografii, która znajduje się na II piętrze KBP i można ją zwiedzać przez cały październik. Zadawano szereg pytań dotyczących techniki fotografii astronomicznej. Następnie p. dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił prezentację poświęconą tematowi spotkania „Co robi astronom”. Podczas prawie godzinnego wykładu omówił działalność popularyzatorską, dydaktyczną i naukową Oddziału RO PTMA. Zadawano szereg pytań dotyczących m.in. możliwości zderzenia obiektów kosmicznych z Ziemią czy aktywności Słońca.

Przybyli na spotkanie członkowie Koła Naukowego przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi (SP3 z OI) w Krotoszynie zaprezentowali dwa opracowania dotyczące fal grawitacyjnych i związanej z nimi nagrody Nobla „Nobliści” oraz sprawozdanie z ich działalności „Astronomia na Błoniach”. Opiekunowie Koła nauczyciele fizyki p. mgr Monika Dopierała i p. mgr Tomasz Bartyzel wraz z Dyrektor SP3 z OI w Krotoszynie p. mgr Mariolą Kaźmierczak kibicowali swoim uczniom. Prezentacja była wspaniała i aktualna, gdyż dotyczyła najnowszych osiągnięć w fizyce i astronomii.

W następnym punkcie p. Pauter pokazał prezentacje ze swoimi pięknymi astronomicznymi fotografiami. Ponadto p. Pauter pokazywał okoliczne krajobrazy przy pomocy lunet RO PTMA i swoich. Wiele osób po raz pierwszy obserwowało obiekty przez takie teleskopy.

Panowie Włodarczyk i Pauter otrzymali okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami. Po 20:00 spotkanie zakończono. Była to niewątpliwie interesująca impreza promująca astronomię w Krotoszynie i okolicznych miejscowościach. Następne podobne spotkania są planowane.

Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
Fot. Z. Pauter


Finał VII Konkursu astronomicznego - Rozdrażew - 12.10.2017

Wyniki finału VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie 12 października w godz. 14:30-17:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Układ Słoneczny,
 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Nasza Galaktyka,
 • Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
 • Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 12 października 2017 r., Jury Konkursu w składzie:

  1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
  2. mgr inż. Jan Antczak – SP Rozdrażew,
  3. mgr Hanna Kowalska – SP Rozdrażew,
  4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.

  zgodziło się jednogłośnie na podział uczestników Konkursu na dwie kategorie, jak poniżej oraz uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie klasy VII

  1. Anna Broda, temat: „Nasza Galaktyka”,
  2. Gabriela Kierońska, temat: „Układ Słoneczny”,
  3. Oliwia Skrzypczak, temat: „Układ Słoneczny”.
  II. Uczniowie klas II-III Gimnazjum w Rozdrażewie
  1. Kacper Poczta, temat: „Układ Słoneczny”,
  2. Adrianna Kosior, temat: „Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi”,
  3. ex aequo Wiktoria Bartkowiak, temat: „Czarne dziury” | Jakub Poczta, temat: ”Układ Słoneczny”.
  Wyróżnienia: Bartosz Dankowski, Jakub Zegar i Weronika Przyjemska.

  Nad całością prac czuwał Dyrektor SP w Rozdrażewie p. dr inż. Krzysztof Broda.

  Oprac. w imieniu Jury Konkursu: I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  CWINT w Rozdrażewie - 11.10.2017

  W środę, 11 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie odbyło się spotkanie uczniów klas IV-VI oraz klas VII-II, III gimnazjum z p. Piotrem Duczmalem prezesem Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie. Spotkanie cieszyło się z ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych uczniów.

  Z ramienia RO PTMA w spotkaniu brał też udział dr Ireneusz Włodarczyk, który prowadził na bieżąco rozmowy nt. dalszej współpracy z przybyłymi gośćmi, w tym z p. mgr Krystyną Podsiadny nauczycielką fizyki z Kobylej Góry i prezesem CWINT p. mgr inż. Piotrem Duczmalem.

  Oprac. i fot. I. Włodarczyk


  Finał VII Konkursu astronomicznego - Nowa Wieś - 10.10.2017

  Wyniki finału VII Konkursu astronomicznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi zorganizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi a sfinansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 10 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

 • Układ Słoneczny,
 • Czarne dziury,
 • Planety pozasłoneczne,
 • Nasza Galaktyka,
 • Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi.
 • Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 10 października 2017 r., Jury Konkursu w składzie:

  1. dr Ireneusz Włodarczyk - RO PTMA,
  2. mgr Grażyna Stachowiak – SP Nowa Wieś,
  3. mgr Sebastian Hadryan – SP Nowa Wieś,
  4. Zdzisław Pauter – RO PTMA.

  uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi klasy IV-VI

  1. Zuzanna Nowakowska, temat: "Układ Słoneczny",
  2. Wiktoria Włodarczyk, temat: "Czarne dziury",
  3. Amelia Bukowska, temat: "Układ Słoneczny".
  II. Uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej i klas II-III Gimnazjum w Nowej Wsi
  1. Robert Konrady, temat: "Nasza Galaktyka - supernowe",
  2. ex aequo Dominika Dymowska, temat: "Następstwa ruchów Ziemi" | Julia Juskowiak, temat: "Nasza Galaktyka".

  Nad całością prac czuwała Dyrektor SP w Nowej Wsi p. mgr Grażyna Stachowiak.

  Oprac. w imieniu Jury Konkursu: I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z obserwacji Perseidów w Nowej Wsi - 14.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne obserwacje Perseidów odbyły się w Nowej Wsi 14 sierpnia 2017 r., w niedzielę, w godz. 19:00-22:00. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi.

  Od samego początku, tj. od 19-ej mieliśmy umiarkowane zachmurzenie, ale nie udało się zaobserwować żadnych meteorów mimo wielu przybyłych miłośników astronomii. Widzieliśmy tylko kilka najjaśniejszych gwiazd. Na początku kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację o powstawaniu Perseidów i ich obserwacji. Z kolei kol. Z. Pauter omówił swoje obserwacje astronomiczne, w szczególności zorzy polarnej. W dyskusji brali czynny udział członkowie kółka astronomicznego m.in. Dominika Dymowska i Zuzanna Kolenda. Dyskutowano też o przeprowadzeniu konkursu astronomicznego i wycieczce naukowej do Planetarium w Łodzi. Po 22-ej spotkanie zakończono.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z warsztatów astronomicznych w Nowej Wsi - 11.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne warsztaty astronomiczne odbyły się w Nowej Wsi.

  Zebranie odbyło się 11 sierpnia 2017 r., w piątek. Spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi na dziedzińcu Szkoły i w sali nr 7, w godz. 10-12:30. Obserwowaliśmy pojawienie się wyjątkowo dużej plamy słonecznej o rozmiarach ok. 4 x większej od Ziemi. Obserwacje prowadzili kol. kol. I. Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Sebastian Hadryan, a pomagali członkowie kółka astronomicznego, m.in. Dominika Dymowska, Zuzanna Kolenda, Franciszek Krzekotowski, Damian Krzyżaniok. Członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA demonstrowali również budowę i działanie teleskopów. Przygotowaliśmy również stanowiska do obserwacje Perseidów w niedzielę 13 sierpnia na terenie boiska szkolnego. Plamy na Słońcu oglądali również osoby spoza Nowej Wsi, m.in. Ola Naskrętska z Krotoszyna.

  Druga część spotkania odbyła się w sali lekcyjnej. Kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację o Słońcu. Natomiast członkowie koła naukowego pochwalili się swoimi obserwacjami aktywności Słońca z okresu poprzednich kilku miesięcy. Obserwacje mają być zapisane w specjalnej publikacji sekcji obserwatorów Słońca PTMA. Z kolei kol. Zdzisław Pauter, nasz uznany fotograf, pokazał swoje zdjęcia zorzy polarnej obserwowanej nad Rozdrażewem. Uroczyście przyjęto w poczet członków RO PTMA kol. Michała Kajewskiego. Życzymy dalszych sukcesów!

  Nad działaniami ZSP w Nowej Wsi czuwała jej Dyrektor kol. Grażyna Stachowiak wraz z nauczycielem geografii kol. Sebastianem Hadryanem. Pogoda tym razem dopisała. Oby tak dalej!

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z obserwacji Perseidów w Rozdrażewie - 11.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 kolejne obserwacje Perseidów odbyły się w Rozdrażewie 11 sierpnia 2017 r., w piątek. Spotkanie miało miejsce w budynku Masztalarni. Od samego początku, tj. od 19-ej pojawiły się najpierw ciemne chmury, a następnie gwałtowny porywisty wicher i oberwanie chmury deszczowej. Na szczęście byliśmy pod nie przemakającym dachem Masztalarni, gdzie mogliśmy porozmawiać o Perseidach.

  Na początku kol. I. Włodarczyk przedstawił prezentację o powstawaniu Perseidów i ich obserwacji. Wywiązała się ciekawa dyskusja, w czym trochę przeszkadzał głośno bębniąca o dach ulewa. Z kolei kol. Z. Pauter omówił swoje obserwacje astronomiczne, w szczególności zorzy polarnej. W dyskusji brali czynny udział członkowie kółka astronomicznego: Ada Kosior, Jakub Zegar, Jakub Poczta i Jakub Sowiński. Dyskutowano też o ewidencji obserwacji plam słonecznych. Również o mapach gwiazd, które pokazywał kol. M. Kajewski.

  Dziękujemy p. Marioli Wosińskiej ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich za udostępnienie pomieszczeń Masztalarni.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z obserwacji Perseidów w Krotoszynie - 10.08.2017

  W ramach serii obserwacji Perseidów w 2017 r. pierwsze takie spotkanie odbyło się 10 sierpnia i zostało zorganizowane przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 2 z OI) w Krotoszynie przy pomocy Rady Osiedla nr 6 w Krotoszynie.

  Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter – refraktory RO PTMA, kol. Tomasz Bartyzel, nauczyciel fizyki – teleskop ZS nr 2 z OI w Krotoszynie. Pomagała Ola Naskrętska ze szkolnego koła naukowego wraz z pozostałymi członkami koła: kol. Dawid Sekuła i Mikołaj Cieślak. Wszyscy już absolwenci Gimnazjum. Na początku kol. Mariola Kaźmierczak, Dyrektor Szkoły powitała uczestników spotkania. Z kolei kol. Ireneusz Włodarczyk przedstawił krótkie wprowadzenie do naukowego spotkania astronomicznego. W kolejnym punkcie kol. Ola Naskrętska omówiła pokrótce zjawisko Perseidów. Ten sam temat kontynuował kol. Ireneusz Włodarczyk. Omówił m.in. swoje prace nt. identyfikacji tzw. parent body, czyli ciał macierzystych rojów meteorów Perseidów i Geminidów. Z kolei kol. Ola Naskrętska szczegółowo prace w ośrodku CERN w Szwajcarii, w tym pole Higgsa i bozony Higssa!

  Następnie zostały rozstawione przygotowane teleskopy do obserwacji dzisiejszego nieba. Ciekawą konstrukcję pokazał kol. Zdzisław Pauter – zestaw refraktora szukacza z refraktorem z zamontowanym aparatem fotograficznym. Z kolei przeszliśmy do obserwacji nieba i Perseidów. Powołany został zespół ds. rejestracji obserwacji meteorów. Przewodniczącą została kol. Ola Naskrętska, a sekretarzem kol. Mateusz Kaźmierczak. Z powodu dość pochmurnej pogody zespół nie miał za dużo pracy. Poprzedniej nocy mieliśmy niespotykanie silną burzę z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi. Teraz jednak się rozpogodziło. Grupa mieszkańców potwierdziła zaobserwowanie co najmniej jednego meteoru z Perseidów. Zaobserwowano również Saturna oraz odnaleziono gwiazdozbiory Wielkiej Niedźwiedzicy i wchodzące w skład tzw. Trójkąta Letniego, a także odszukano wiele ciekawych gwiazd.

  W części artystycznej były też skecze i dowcipy astronomiczne zaprezentowane przez członków koła naukowego wraz z kosmiczną muzyką.

  Nad całością imprezy czuwała kol. Mariola Kaźmierczak Dyrektor Szkoły wraz z nauczycielami wspomnianym już kol. Tomaszem Bartyzelem oraz kol. Moniką Dopierała i Mariką Namyślak, która przeprowadziła wśród zgromadzonych ciekawy quiz astronomiczny z nagrodami. Z kolei kol. Zdzisław Pauter pokazał swoje astronomiczne zdjęcia oraz omówił metody ich wykonania. Około 22-ej zakończyliśmy spotkanie, a następnie kontynuowaliśmy obserwacje Perseidów po powrocie do swoich domów. M.in. niżej podpisany zaobserwował o 22:30 wspaniały przelot jasnego meteoru.

  Było to wspaniałe spotkanie astronomiczne zakończone sukcesem zarówno na polu obserwacyjnym, jak i teoretycznym!

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Sprawozdanie z warsztatów astronomicznych w Rozdrażewie - 02.08.2017

  W ramach cyklu spotkań poświęconych Perseidom 2017 pierwsze zebranie zainteresowanych odbyło się w Rozdrażewie. Zebranie odbyło się 2 sierpnia 2017 r., w środę, dwuetapowo.

  Pierwsza część spotkania była w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie na dziedzińcu Szkoły w godz. 10:00-12:00. Obserwowaliśmy pojawienie się wyjątkowo dużej plamy słonecznej o rozmiarach ok. 4 x większej od Ziemi. Obserwacje prowadzili kol. I. Włodarczyk i Zdzisław Pauter, a pomagali członkowie kółka astronomicznego Jakub i Szymon Sowińscy oraz Fabian Kosowski. Plamy na Słońcu oglądali również uczestnicy półkoloni ze Szkoły w Rozdrażewie. Wszystkie dzieci, wraz z opiekunami, widziały tę ogromną plamę słoneczną!

  Druga część spotkania odbyła się tego dnia wieczorem w godz. 19:00-22:00 w budynku Masztalarni korzystając z gościnności Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na czele z p. Mariolą Wosińską, za co serdecznie dziękujemy! Korzystając z pięknej pogody obserwowaliśmy Księżyc, a później Saturna z jego pięknymi pierścieniami. Kol. Zdzisław Pauter, nasz uznany fotograf, wykonywał zdjęcia ze spotkania i fotografie astronomiczne. Nad działaniami ZSP w Rozdrażewie czuwał jej Dyrektor p. dr inż. Krzystof Broda. W obserwacjach pomagali członkowie kółka astronomicznego z Rozdrażewa wymienieni wyżej oraz Ada Kosior, Maciej Wójcik i Franciszek Broda, a z Krotoszyna niestrudzeni kol. Ola Naskrętska z ojcem. Z kolei kol. Ireneusz Włodarczyk przedyskutował z uczestnikami zebrania warunki obserwacji Perseidów, zgodnie z harmonogramem. Mimo kilku poprzednich nocy z chmurami i deszczami, tym razem pogoda dopisała. Oby tak dalej.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Obserwacje astronomiczne podczas festynu szkolnego w Nowej Wsi - 18.06.2017

  W ramach festynu szkolnego w Nowej Wsi ”Baw się z nami” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn odbył się 18 czerwca 2017 r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych (ZSP) w Nowej Wsi.

  Tym razem pogoda wyjątkowo dopisała. Przeprowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym dwóch nowych dynamicznych grup plam słonecznych. Pojawiła się one kilka dni temu po wschodniej stronie tarczy słonecznej. Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter przeprowadzili pokazy dla około setki mieszkańców Nowej Wsi i okolic przy pomocy refraktorów należących do RO PTMA. Przedstawiciele szkolnego koła naukowego w Nowej Wsi pod opieką opiekuna koła kol. Sebastiana Hadryana, nauczyciela z ZSP w Nowej Wsi, przygotowali swój własny refraktor i miejsce pod obserwacje słoneczne. Członkowie RO PTMA objaśniali też zjawisko powstawania plam słonecznych.

  Nad całością festynu szkolnego sprawował pieczę kol. Grażyna Stachowiak Dyrektor ZSP w Nowej Wsi wraz z kol. Mileną Dudą sekretarką w ZSP w Nowej Wsi, obie również członkinie RO PTMA. Był to piękny słoneczny i atrakcyjny festyn. Do następnego w 2018 r.!

  Był to trzeci festyn szkolny, podczas którego członkowie RO PTMA prowadzili obserwacje Słońca: pierwszy odbył się 3 czerwca w Zespole Szkół Publicznych nr 2 z Oddziałami Integracyjnym w Krotoszynie, a drugi w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie. W Krotoszynie obserwowaliśmy silnie rozbudowaną grupę plam słonecznych o nr 2661, a Słońcu mogliśmy przypisać tzw. liczbę Wolfa równą około 20, podobnie 4 czerwca w Rozdrażewie. Im aktywność Słońca jest większa, tym większa liczba Wolfa. Natomiast w Nowej Wsi mogliśmy zaobserwować dwie dynamicznie młode grupy plam słonecznych o numerach 2662 i 2663 dające liczbę Wolfa równą 28. Ostatnio mało jest plam na Słońcu, czasami nie było ich wcale – mamy okres minimum jego aktywności. Tak, że mieliśmy dużo szczęścia obserwując plamy słoneczne podczas trzech festynów szkolnych w trzech zaprzyjaźnionych szkołach, w których prężnie działają koła naukowe o profilu astronomicznym.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Obserwacje astronomiczne podczas spotkania seniorów „Pod Grzybkiem” - 13.06.2017

  W ramach comiesięcznego spotkania seniorów członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Spotkanie odbyło się 13 czerwca 2017 r. w „Chacie na Rozdrożu”.

  Mimo dosyć pochmurnego nieba przeprowadziliśmy kilka krótkich obserwacji powierzchni Słońca. Obserwatoria na świecie dziś i wczoraj nie zarejestrowały na Słońcu żadnych wyraźnych plam słonecznych, tak więc dużo nie straciliśmy. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z działaniem teleskopów, w szczególności z tzw. prowadzeniem teleskopu za Słońcem i gwiazdami.

  W obserwacjach brało udział kilkudziesięciu Seniorów. Z ramienia RO PTMA kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter pokazywali w przerwach między chmurami Słońce, a także liście na najbliższych drzewach wokół „Grzybka” czemu pochmurna pogoda nie przeszkadzała.

  Może następnym razem pogoda nam dopisze!

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Festyn szkolny w Rozdrażewie - 04.06.2017

  W ramach festynu szkolnego w Rozdrażewie „Kolorowo, ludowo i międzynarodowo” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn odbył się 4 czerwca 2017 r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

  Mimo dosyć pochmurnego nieba przeprowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym nowej dynamicznej grupy plam słonecznych. Pojawiła się ona kilka dni temu po wschodniej stronie tarczy słonecznej. Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter – refraktory RO PTMA. Przedstawiciele szkolnego koła naukowego przygotowali sprzęt i miejsce pokazu o tematyce astronomicznej - głównie o Słońcu, na wypadek całkowitego zachmurzenia.

  W obserwacjach brało udział wielu uczniów, mieszkańców Rozdrażewa i okolic. W szczególności pokazaliśmy i objaśniliśmy powstawanie plam słonecznych zespołowi bębniarzy BAM z Holandii, których pokaz muzyczny był przyjmowany oklaskami.

  Nad całością festynu szkolnego sprawował pieczę p. dr inż. Krzysztof Broda Dyrektor ZSP w Rozdrażewie. Był to piękny wielowątkowy festyn. Do następnego w 2018 r.!

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Festyn szkolny w Krotoszynie - 03.06.2017

  W ramach festynu szkolnego na Błoniu „Zalajkuj czytanie” członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Festyn odbył się 3 czerwca 2017 r. i został zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr2 z O.I.) w Krotoszynie. Początkowo prowadziliśmy obserwacje Słońca, w tym nowej dynamicznej grupy plam słonecznych.

  Obserwacje prowadzili członkowie RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter – refraktory RO PTMA, kol. Tomasz Bartyzel, nauczyciel fizyki – teleskop ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Pomagała Ola Naskręcka ze szkolnego koła naukowego, która też demonstrowała powstanie zimnej plazmy na stoliku z doświadczeniami z fizyki pod opieką kol. Moniki Dopierały nauczycielki fizyki. Zaproszony na festyn Pan Piotr Duczmal, prezes Centrum Wiedzy i Nowej Technologii w Parzynowie, pokazywał na monitorze zaobserwowane zjawiska aktywne na powierzchni Słońca. Po 17-ej obserwowaliśmy Księżyc.

  W obserwacjach brało udział wielu uczniów, mieszkańców Krotoszyna i okolic oraz zaproszeni na festyn oficjalni Goście: Pan Paweł Radojewski Wicestarosta Krotoszyński, Pan Ryszard Czuszke Pierwszy Zastępca Burmistrza Krotoszyna, Pani Beata Pośpiech Sekretarz Gminy Krotoszyn, Pan Jacek Kępa Naczelnik Wydziału Promocji, Przedsiębiorczości i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Pani Izabela Bartoś Przewodnicząca Rady Osiedla nr 6 w Krotoszynie.

  Nad całością festynu szkolnego sprawowała pieczę kol. Mariola Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Był to wspaniały festyn, który odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie.

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Spotkanie astronomiczne z uczniami ZSP w Rozdrażewie - 26.05.2017

  W ramach zorganizowanego przez Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie spotkania „Wieczór z gwiazdami w tle” a poświęconego głównie kulturze żydowskiej Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) miał za zadanie przeprowadzić obserwacje astronomiczne.

  Obserwacje rozpoczęliśmy o 21:30 od obserwacji przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS – skrót od ang. International Space Station). Zespół kilkudziesięciu uczniów zgromadzonych na dziedzińcu szkoły próbował dostrzec moment pojawienia się ISS. Teoretyczny moment to 21:47. Rzeczywiście, w tym momencie nad drewnianym budynkiem przy starej szkole pojawiła się stacja kosmiczna. Jako pierwsza jej pojawienie się zauważyła Weronika z kl. IV za co dostała od prezesa RO PTMA dra Ireneusza Włodarczyka nagrodę. Oprócz tradycyjnego uścisku dłoni prezesa dostała najnowszą obrotową mapkę nieba. Wszystkie zgromadzone dzieci w liczbie kilkudziesięciu z zaciekawieniem obserwowały przelot stacji aż do jej zniknięcia około 21:53. Niektórzy mieli ułatwione zadanie w odszukaniu ISS i innych ciekawych obiektów, gdyż korzystali z aplikacji na smartfonach. Następny zapowiedziany przelot ISS nastąpił około 23:23. Mogliśmy go obserwować już sprzed własnych domów.

  Kolejną atrakcją astronomiczną była obserwacja Jowisza i jego czterech największych księżyców. Udało się zaobserwować wszystkie trzy aktualnie widoczne. Ci, którzy zaobserwowali układ widocznych księżyców Jowisza, powtórzyli w ten sposób pierwsze obserwacje Galileusza sprzed ponad 400 lat. Główne zadania obserwacyjne zostały wykonane. Obserwacje astronomiczne zakończyliśmy około 22:30. Dalsze obserwacje, ze względu na późną porę, mogliśmy prowadzić wizualnie już sprzed własnych domów, a dzieci mogły już to robić pod czujnym okiem rodziców.

  Obserwacje na trzech stanowiskach teleskopowych prowadzili członkowie zarządu RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk – prezes, Sebastian Hadryan – wiceprezes i Zdzisław Pauter – skarbnik. W obserwacjach brali też udział członkowie koła naukowego działającego przy ZSP w Rozdrażewie i przy ZSP w Krotoszynie oraz młodzieżowi członkowie RO PTMA i kółka astronomicznego.

  Nad całością szkolnej imprezy czuwali p. dr inż. Krzysztof Broda – dyrektor ZSP w Rozdrażewie i p. mgr Jarosław Nowacki, nauczyciel historii w ZSP w Rozdrażewie.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Spotkanie z uczniami IV klas ZSP w Rozdrażewie - 08.03.2017

  Tematem "Układ Słoneczny" prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii dr Ireneusz Włodarczyk przybliżył uczniom klas IV a i IV b Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie nasze Słońce wraz z krążącymi wokół niego planetami. Dodatkowo przedstawił też możliwość istnienia planet pozasłonecznych, w tym w systemie TRAPPIST-1 składającym się z siedmiu planet ziemiopodobnych znajdujących się w odległości 40 lat świetlnych od nas.

  Spotkanie odbyło się 8 marca 2017 r. w budynku ZSP w Rozdrażewie. Nauczycielka przyrody p. mgr inż. Honorata Ostój czuwała nad przebiegiem wykładów. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Kolejne tego typu prelekcje są możliwe.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. H. Ostój


  Wystawa GATEWAY TO SPACE w Warszawie oraz wycieczka do Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łódzi - 27.01.2017

  27 stycznia 2017 r. młodzież z 14 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa, w tym z Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie i z Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, udała się na wystawę pod patronatem NASA poświęconą historii podboju kosmosu „GATEWAY TO SPACE”. Z każdej szkoły było po 2-5 uczestników. Z wymienionych szkół w Rozdrażewie i Krotoszynie uczestniczyło po 5 osób, w tym uczniowie należący do działających tam kół naukowych.

  Młodzież wraz z opiekunami zobaczyła wiele części rakiet, stacji i sond kosmicznych, kapsułę Apollo, łazik księżycowy Lunar Rover jakim przemieszczał się po Srebrnym Globie Harrison Schmitt.

  Na drugą część wycieczki młodzież udała się do nowoczesnego Planetarium i Centrum Nauki EC1 w Łodzi, w którym obejrzeli piękne seanse. Ciekawe, że otwarcie Planetarium odbędzie się dopiero jesienią b.r.

  Z tego względu, że był to wyjazd edukacyjno-naukowy każda grupa szkolna przygotowała krótką informację dotyczącą fizyki, astronomii lub historii podboju Kosmosu. Nasze grupy przygotowały:

  • Gimnazjum Rozdrażew - Zimowe nocne niebo (konstelacje, gwiazdy, planety, obiekty głębokiego nieba),
  • Gimnazjum Krotoszyn - Historia podboju kosmosu: Promy kosmiczne (Wahadłowce).

  Była to kolejna wycieczka naukowa zorganizowana przez Pana Piotra Duczmala z Centrum Wiedzy i Nowoczesnej Technologii (CWINT). Poprzednio braliśmy udział w wyprawie do CERN w Szwajcarii.

  Dziękujemy Panu Piotrowi Duczmalowi i jego Zespołowi z CWINT za zaproszenie i możliwość udziału w wycieczce.
  Podziękowania należą się też opiekunom: Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie oraz Pani mgr Marice Namyślak z tej samej szkoły, Pani mgr Hannie Kowalskiej z ZSP w Rozdrażewie oraz Panu dr. inż. Krzysztofowi Brodzie Dyrektorowi ZSP w Rozdrażewie za pomoc logistyczną. Z ramienia RO PTMA Pan Zdzisław Pauter prowadził m.in. obsługę fotograficzną wycieczki.

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Warsztaty Astronomiczne w Krotoszynie - 01.02.2017

  Kolejne warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr 2 z O.I.) w Krotoszynie odbyły się 1 lutego 2017 r. Na początku uczniowie z koła naukowego działającego w ZS nr 2 z O.I. przygotowali doświadczenia z optyki geometrycznej pod nadzorem Pani mgr. Moniki Dopierały nauczycielki fizyki. Z kolei Pan dr Ireneusz Włodarczyk z Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przedstawił prezentację poświęconą aktywności Słońca. W materiale pokazał zmiany liczby Wolfa od 10000 roku pne do chwili obecnej. Następnie Ola Naskręcka z koła naukowego bardzo interesująco omówiła działalność CERNu, w szczególności prace naukowe wykonywane przy użyciu Wielkiego Zderzacza Hadronow (LHC), w TYM dotyczące bozonu Higgsa, czyli tzw. „boskiej cząstki”. Na końcu Pan Zdzisław Pauter (RO PTMA) omówił metody wykonywanie obserwacji fotograficznych i zaprezentował banery ze swoimi fotografiami. Toczyła się ożywiona robocza dyskusja z udziałem Pani mgr Mariki Namyślak nauczycielki geografii m.in. o związku aktywności Słońca z opadami atmosferycznymi.

  Nad całością warsztatów sprawowała pieczę Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z O.I. w Krotoszynie. Warsztaty astronomiczne będą kontynuowane.

  Oprac. M. Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Zakończenie I Konkursu astronomicznego - Krotoszyn

  W Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (ZS2 z OI) odbył się I Konkurs astronomiczny. Zawody miały miejsce w poniedziałek 5 grudnia. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 12 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych w którym musieli wykazać się wiedzą na następujące tematy:

  • Planety w Układzie Słonecznym,
  • Obiekty w Układzie Słonecznym i ich geneza,
  • Loty w kosmos,
  • Nasza Galaktyka,
  • Czarnej dziury,
  • Księżyc,
  • Jednostki w astronomii,
  • Układy gwiazd na niebie.

  Tekst pytań konkursowych przygotowała Aleksandra Naskręcka, członkini Koła Naukowego działającego przy ZS2 z OI, a jednocześnie aktywna członkini Koła astronomicznego Kasjopea działającego przy Rozdrażewskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie. Prace wykonała pod okiem Pani Moniki Dopierały nauczycielki fizyki z ZS2 z OI, również członkini RO PTMA. Nad całością prac konkursowych czuwała Pani Mariola Kaźmierczak, dyrektor ZS2 z OI, również członkini RO PTMA.
  Treść pytań konkursowych

  W Konkursie wzięło udział 15 uczniów. Największą wiedzą wykazał się Michał Wolkenstein, ex aequo na drugim miejscu uplasowali się Mateusz Kaźmierczak i Stanisław Swora. Trzecie miejsce zajął Wiktor Glodas. Wszystkim uczestnikom gratulujemy szerokiej wiedzy astronomicznej!

  Uroczyste zakończenie I Konkursu astronomicznego odbyło się w ZS2 z OI w Krotoszynie podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Uczestnikom Konkursu wręczono upominki ufundowane przez Dyrekcję ZS2 z OI. Dyplomy i nagrody wręczali obecni na Kiermaszu zaproszeni Goście: Pan Stanisław Szczotka Starosta Krotoszyński, Pan Paweł Radojewski Wicestarosta Krotoszyński, Pan Ryszard Czuszke Pierwszy Zastępca Burmistrza Krotoszyna oraz Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor ZS2 z OI w Krotoszynie i Pani Monika Dopierała nauczycielka fizyki z ZS2 z OI w Kroszynie, Pan Ireneusz Włodarczyk prezes RO PTMA i Pan Zdzisław Pauter skarbnik RO PTMA i znany fotograf.

  Był to jeden z trzech konkursów astronomicznych organizowanych w 2016 r. przy współpracy trzech zaprzyjaźnionych szkoł: Zespołow Szkoł Publicznych w Nowej Wsi, Rozdrażewie i nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie i działającymi tam kołami naukowymi oraz RO PTMA.

  Oprac. Monika Dopierała, Mariola Kaźmierczak, I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Zakończenie VI Konkursu astronomicznego - Nowa Wieś

  14 listopada 2016 r. o 9-ej podczas uroczystego Apelu z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Nowej Wsi odbyło się rozdanie nagród książkowych i dyplomów dla uczestników VI Konkursu astronomicznego – uczniów ZSP w Nowej Wsi. Konkurs został zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi i Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie 12 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

  • Czarne dziury,
  • Planety pozasłoneczne,
  • Planety karłowate,
  • Nasza Galaktyka.

  Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 12 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
  1-2. Anna Broda, temat: Nasza Galaktyka
  1-2. Zuzanna Frąckowiak, kl. VIa, temat: Planety karłowate
  Pozostali finaliści: Monika Kaźmierczak - poza Konkursem

  II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Rozdrażewie
  1. Jakub Poczta, kl. II, temat: Czarne dziury
  2. Wiktoria Bartkowiak, kl. II, temat: Czarne dziury
  2. Adriana Kosior, kl. II, temat: Planety karłowate
  Pozostali finaliści: Jakub Zegar, Kacper Poczta, Bartosz Dankowski

  Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, dr inż. Krzysztof Broda, Zdzisław Pauter.

  Dziękujemy Pani mgr Grażynie Stachowiak Dyrektorowi ZSP w Nowej Wsi i Nauczycielom z ZSP w Rozdrażewie za piękną patriotyczną i artystyczną uroczystość, w czasie której mogliśmy ogłosić wyniki Konkursu astronomicznego.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. mgr Milena Duda


  Zakończenie VI Konkursu astronomicznego - Rozdrażew

  10 listopada 2016 r. o 9:00 podczas uroczystego Apelu z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie odbyło się rozdanie nagród książkowych i dyplomów dla uczestników VI Konkursu astronomicznego – uczniów ZSP w Rozdrażewie. Konkurs został zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie i Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi 11 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

  • Czarne dziury,
  • Planety pozasłoneczne,
  • Planety karłowate,
  • Nasza Galaktyka.

  Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 11 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
  1. Dominika Dymowska, temat: Czarne dziury
  2. Julia Juskowiak, temat: Nasza Galaktyka
  Pozostali finaliści: Zuzanna Kolenda, Julia Wojciechowska, Amelia Bukowska

  II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Nowej Wsi
  1. Barbara Wikary, temat: Planety karłowate
  2. Agata Szczotka, temat: Planety karłowate
  Pozostali finaliści: ---

  Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, mgr Sebastian Hadryan, Zdzisław Pauter.

  Dziękujemy Panu dr. inż. Krzysztofowi Brodzie Dyrektorowi ZSP w Rozdrażewie i Nauczycielom z ZSP w Rozdrażewie za piękną patriotyczną i artystyczną uroczystość, w czasie której mogliśmy ogłosić wyniki Konkursu astronomicznego.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW - Kobyla Góra

  Na wycieczkę naukową 22 października 2016 r. w sobotę pojechali wszyscy chętni, którzy wzięli udział w VI Konkursie astronomicznym zorganizowanym przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA), Zespoły Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz Urząd Gminy w Rozdrażewie. Dodatkowo zaproszone zostały współpracujące ze sobą Koła naukowe przy ZSP w Rozdrażewie, Nowej Wsi oraz przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS nr2 z OI) w Krotoszynie. Ci ostatni też jako członkowie Kółka astronomicznego Kasjopea działającego przy RO PTMA. Zaproszenie zostało również wysłane do wszystkich członków RO PTMA. W spotkaniu w Kobyle Górze było nas razem 33 osoby, głównie uczniowie wymienionych szkół.

  Spotkanie w Kobylej Górze, w nowoczesnym budynku Gimnazjum trwało od 10-ej do około 21-ej.

  Program spotkania (pobierz plan szczegółowy CWINT) był zróżnicowany pod względem wiekowym dla rożnych grup młodzieży szkolnej. W szczególności można było uczestniczyć w równoległych panelach poświęconych warsztatom i pokazom. Natomiast teoretycy mogli słuchać wszystkich naukowych wykładów wybitnych polskich fizyków i astronomów w holu Gimnazjum. Towarzyszyły nam też występy zespołów muzycznego i gimnastycznego. Zainteresowanie było ogromne. Cała sala wykładowa była wypełniona do ostatniego miejsca.

  Dziękujemy Panu Piotrowi Duczmalowi i jego Zespołowi z CWINT za zaproszenie i możliwość udziału w CWINT Open Days Astroshow. Mamy nadzieję na dalsze tego typu spotkania.

  Podziękowania należą się też opiekunom: Pani mgr Marioli Kaźmierczak Dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie oraz Pani mgr Marice Namyślak z tej samej szkoły, Panu mgr Sebastianowi Hadryanowi z ZSP w Nowej Wsi oraz Pani mgr Hannie Kowalskiej z ZSP w Rozdrażewie. Z ramienia RO PTMA czuwali Pan dr Ireneusz Włodarczyk prezes oraz Pan Zdzisław Pauter skarbnik i znany fotograf.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Finał VI Konkursu astronomicznego - Rozdrażew

  Wyniki finału VI Konkursu astronomicznego dla uczniów Zespołów Szkół Publicznych w Rozdrażewie organizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie, finansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie 12 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

  • Czarne dziury,
  • Planety pozasłoneczne,
  • Planety karłowate,
  • Nasza Galaktyka.

  Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 12 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie
  1-2. Anna Broda, temat: Nasza Galaktyka
  1-2. Zuzanna Frąckowiak, kl. VIa, temat: Planety karłowate
  Pozostali finaliści: Monika Kaźmierczak - poza Konkursem

  II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Rozdrażewie
  1. Jakub Poczta, kl. II, temat: Czarne dziury
  2. Wiktoria Bartkowiak, kl. II, temat: Czarne dziury
  2. Adriana Kosior, kl. II, temat: Planety karłowate
  Pozostali finaliści: Jakub Zegar, Kacper Poczta, Bartosz Dankowski

  Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, dr inż. Krzysztof Broda, Zdzisław Pauter.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Finał VI Konkursu astronomicznego - Nowa Wieś

  Wyniki finału VI Konkursu astronomicznego dla uczniów Zespołów Szkół Publicznych w Nowej Wsi organizowanego przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) w Rozdrażewie, Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi, a finansowanego przez Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Przesłuchanie uczestników Konkursu odbyło się w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi 11 października w godz. 16:00-18:00. Uczestnicy prezentowali jeden z proponowanych przez RO PTMA tematów:

  • Czarne dziury,
  • Planety pozasłoneczne,
  • Planety karłowate,
  • Nasza Galaktyka.

  Po sprawdzeniu warunków formalnych, wnikliwej analizie prezentowanych tematów przez uczestników Konkursu 11 października 2016 r., Jury Konkursu uzgodniło następującą kolejność zajętych miejsc:

  I. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
  1. Dominika Dymowska, temat: Czarne dziury
  2. Julia Juskowiak, temat: Nasza Galaktyka
  Pozostali finaliści: Zuzanna Kolenda, Julia Wojciechowska, Amelia Bukowska

  II. Uczniowie klas I-III Gimnazjum w Nowej Wsi
  1. Barbara Wikary, temat: Planety karłowate
  2. Agata Szczotka, temat: Planety karłowate
  Pozostali finaliści: ---

  Jury Konkursu: dr Ireneusz Włodarczyk, mgr Sebastian Hadryan, Zdzisław Pauter.

  Oprac. I. Włodarczyk
  Fot. Z. Pauter


  Spotkanie z "Boską cząstką"
  Wycieczka do CERN - 09-12.09.2016

  W dniach 9-12 września 2016 r. członkinie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA): pani Mariola Kaźmierczak dyrektor Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, pani Hanna Kowalska nauczycielka fizyki z Zespołu Szkół w Rozdrażewie wraz z Aleksandrą Naskrętską, Kacprem Pocztą i Jakubem Pocztą uczniami ze Szkolnych Kół Naukowych, dzięki zabiegom prezesa RO PTMA dra Ireneusza Włodarczyka oraz Zdzisława Pautera, znanego fotografa, również z RO PTMA udali się do Szwajcarii na wyjazd edukacyjno-naukowy, do CERN - Conseil Europeen pour la Recherche Nuclearire, Europejskie Centrum Badań Jądrowych - ośrodka naukowo-badawczego położonego na północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, pomiędzy Jeziorem Genewskim, a górskim pasmem Jury. Wyprawę zorganizowało Centrum Wiedzy i Nowoczesnej Technologii w Parzynowie przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz szkół regionu Wielkopolski Południowej. Instytut CERN już od ponad 60 lat bada powstanie Wszechświata. To właśnie w tym miejscu, 100 metrów pod ziemią, znajduje się jeden z największych akceleratorów na świecie – Wielki Zderzacz Hadronów LHC (Large Hadron Collider). Urządzenie o obwodzie 27 kilometrów rozciąga się na terytorium Szwajcarii i Francji, między Alpami a Górami Jura i jest uważana za największą i najbardziej skomplikowana maszynę na świecie jaką ludzie kiedykolwiek skonstruowali.

  Instytut Badań Jądrowych w Genewie jest miejscem skupiającym naukowców z całego świata, w tym także z Polski. Na różnych stanowiskach pracuje tam ponad 3000 naukowców i inżynierów, a kolejne 6500 przyjeżdża tam regularnie prowadzić przeróżne badania. To w CERN-ie powstały strony www oraz wiele nowoczesnych sposobów leczenia np. nowotworów. Jednak głównym celem jest poszukiwanie cząstek elementarnych, które pozwolą zrozumieć nam jak powstał wszechświat. Podczas naszego wyjazdu edukacyjno-naukowego mieliśmy okazję zweryfikować swoją wiedzę na temat świata cząstek elementarnych i CERN-u zaglądając praktycznie do najważniejszych miejsc tego niesamowicie skomplikowanego i zaawansowanego technologicznie laboratorium oraz rozmawiając z ludźmi, którzy tam pracują, nadzorują i kierują największymi światowymi projektami naukowymi.

  Pierwszego dnia dojechaliśmy do Darmstadt, w którym znajduje się centrum sterowania misjami kosmicznymi Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Obejrzeliśmy centrum z zewnątrz i ruszyliśmy w dalszą drogę do przepięknego miasteczka Heidelberg, położonego nad rzeką Neckar. Wieczorem zwiedziliśmy wyjątkowo urokliwe Stare Miasto, stary most, kościół świętego Ducha, ratusz w stylu barokowym oraz ruiny gotycko-renesansowego zamku na zboczu góry z zabytkową kolejką górską i instytutami naukowymi. W sobotę wyruszyliśmy do Szwajcarii, w godzinach popołudniowych dotarliśmy do Genewy, do CERN. Zwiedziliśmy wystawę "Mikrokosmos", która obrazuje rozwój wszechświata od momentu „Big Bang” ("od nieskończenie małego") i jego rozszerzania do chwili obecnej czyli "do nieskończenie wielkiego". Wieczorem po Starym Mieście wędrowaliśmy wąskimi i krętymi uliczkami, mijając katedrę św. Piotra dotarliśmy nad Jezioro Genewskie. Na jego brzegu, w niewielkim parku jest słynny zegar kwiatowy, który dzięki klimatowi miasta nie traci swych kolorów przez cały rok. A w dalszej perspektywie, w głębi jeziora, widać słynną Jet d`eau, czyli najwyżej tryskającą fontannę w Europie. Wyrzuca wodę w górę na wysokość 140 metrów z prędkością 200km/h. Kiedyś był to zwykły zawór wody systemu kanalizacyjnego miasta. Dziś stanowi symbol Genewy. Mówi się, że profil dyszy wyrzucającej wodę jest niepowtarzalny.

  W niedzielę pojechaliśmy do miasteczka Gruyere, które jest jakby kwintesencją szwajcarskości, niesamowity porządek, czystość i dopieszczone fasady domów, w tle szczyty Alp, w oddali pasące się krowy z dzwoneczkami i do tego intensywny zapach sera. Miejsce wyjątkowo malownicze, mieści się w kantonie Fribourg. Jako pierwszą odwiedziliśmy fabrykę czekolady, serce powstawania czekolady Cailler. Tu można było nie tylko poznać historię jej powstawania sięgającą czasem do opowieści o ziarnach kakao przywożonych z Ameryki Południowej przez hiszpańskich konkwistadorów, ale również osobiście spróbować około 30 gatunków dostępnych podczas degustacji. Czekoladę, wśród której znaleźliśmy białą, gorzką i mleczną, można było jeść do woli i raczyć się nią każdym swoim zmysłem.

  Kolejną atrakcją jest La Maison du Gruyere: fabryka sera Gruyere, restauracja i sklepik (a właściwie całkiem spory sklep) z pamiątkami i serem. W muzeum/fabryce sera krowa o imieniu Cerise (po francusku znaczy wiśnia) oprowadza i opowiada o historii sera i procesie jego produkcji. W mleczarni w Gruyère praca wre od rana. Dwa razy dziennie 36 farmerów dostarcza mleko. Mleczarze przyrządzają z niego w ciągu dnia 48 kręgów słynnego sera Gruyère. Na każdy kilogram sera używa się 12 litrów mleka. Cztery wielkie miedziane kadzie (o pojemności 4800 litrów każda) pracują prawie nieustannie. Zapotrzebowanie na słynny ser jest olbrzymie. W piwnicach mleczarni dojrzewa około 7000 kręgów sera. Na tych terenach ser produkowano od wieków.

  Dla miłośników twórczości Hans Rudolf Gigera i filmu "Obcy" zapewne ważną informacją będzie ta, że w Gruyère znajduje się muzeum poświęcone jego twórczości. Hans Rudolf Giger jest znany między innymi ze stworzenia postaci ksenomorfa do filmu “Obcy - ósmy pasażer Nostromo”.

  W poniedziałek z samego rana przyjechaliśmy do CERN-u, gdzie spędziliśmy cały dzień. Jako wstępu wysłuchaliśmy wykładu polskiego doktoranta, który w sposób przystępny wyjaśnił cel istnienia CERN-u, zasady działania akceleratorów i wprowadził uczestników w tajniki badań cząstek elementarnych. Istotnym elementem wykładu było pokazanie, jak wiele korzyści takie badania przynoszą społeczeństwu.
  Technologie opracowane na potrzeby CERN znajdują wiele zastosowań, m.in. w:

  • elektronice i systemach komunikacji (sieć www powstała w CERN),
  • techniki obrazowania używane w medycynie, a także inżynierii lądowej, geologii i archeologii,
  • obserwowanie w czasie rzeczywistym reakcji chemicznych (synchrotronowe źródła promieniowania rentgenowskiego),
  • neutralizacja odpadów nuklearnych źródłami wysokoenergetycznych protonów.

  Wielki zderzacz Hadronów-LHC

  10 września 2008 został uruchomiony akcelerator Large Hadron Collider (LHC), który przyspiesza przeciwbieżne wiązki proton-proton (14 TeV) i proton-jądro ołowiu (1150 TeV). Cząstki są w stanie okrążać odziedziczony po LEP-ie tunel o długości dwudziestu siedmiu kilometrów 11 000 razy na sekundę. Tory cząstek zakrzywiają schłodzone helem do 1,9K (-271,05°C) elektromagnesy, przez które płynie prąd elektryczny o natężeniu do 11 850 A.

  Wielki Zderzacz Hadronów ma wielką świetlność (liczbę cząstek w wiązce), dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo obserwacji interesujących zderzeń. Cztery ogromne detektory (największe wysokości sześciopiętrowego budynku) przy LHC: ATLAS (A Toroidal LHC AparatuS), CMS (Compact Muon Solenoid), ALICE (A Large Ion Collider Experiment), LHCb (Large Hadron Collider beauty). Fizycy mieli nadzieję, że podczas eksperymentów na LHC zostaną zaobserwowane bozony Higgsa ( tzw. „boskie cząstki”). Potwierdziły się one w 2012 roku.

  LHC – akcelerator i zderzacz przyspieszonych wiązek protonów umieszczony jest pod ziemią na głębokości średnio 100 m w tunelu mającym długość ok. 27 km. Tunel mieści aparaturę przyspieszacza i potrzebną infrastrukturę, jak chłodzenie, wentylację, urządzenia zabezpieczające itd. Sam LHC jako przyrząd produkujący, przyspieszający i zderzający protony byłby naukowo niezbyt przydatny, gdyby nie detektory ustawione w miejscach zderzeń, otulające je całkowicie, a służące do rejestracji tego, co w owych zderzeniach się wyprodukowało. Są ich cztery, umieszczone w ogromnych podziemnych kawernach. Zwiedziliśmy halę testowania magnesów nadprzewodzących. Dowiedzieliśmy się tam wiele o sposobie przyspieszania cząstek, które osiągają prędkość zbliżoną do prędkości światła. Byliśmy w centrum kontroli detektora ASM, który znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jego głównym zadaniem jest badanie antymaterii oraz kandydatów na ciemną materię. Zostaliśmy oprowadzeni po "fabryce antymaterii", gdzie są produkowane i badane antyprotony oraz po centrum informatyki, Data Center, gdzie przechowywane są w serwerach wyniki eksperymentów.

  Ostatnim punktem wizyty w CERN było spotkanie z polskimi naukowcami pracującymi w CERN. Uczestniczyliśmy w wykładzie naukowym prof. Bolesława Pieczyka, polskiego fizyka pracującego w CERN, który opowiedział o cząstkach elementarnych oraz zaprezentował film o odkryciu bozonu Higgsa - "boskiej cząstki". Po południu nasza grupa spotkała się z prof. Anną Zalewską, polskim fizykiem cząstek, która opowiedziała ścieżkę swojej kariery zawodowej, aż do objęcia stanowiska kierowniczego w CERN. Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie została z dniem 1 stycznia 2013 r. wybrana na przewodniczącą Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Prof. Agnieszka Zalewska jest specjalistką w dziedzinie fizyki wysokich energii, badaczką neutrin i ciemnej materii. Jest ona pierwszym badaczem z Europy Środkowo-Wschodniej, a zarazem pierwszą kobietą na tym stanowisku. Od lat uczestniczyła w badaniach prowadzonych w CERN oraz działała w komitetach tej organizacji. Od 2010 r. była naukowym przedstawicielem Polski w Radzie CERN.

  Spotkanie z polskimi badaczami w CERN było dla nas wielkim naukowym przeżyciem. Podczas spotkania na żywo z Wielką Nauką w największym laboratorium badawczym na świecie było dla nas wspaniałym naukowym doświadczeniem, entuzjastyczni polscy naukowcy pracujący w CERN z pasją i wielkim profesjonalizmem oprowadzali po najskrytszych miejscach, w których dokonują się najważniejsze naukowe eksperymenty decydujące o rozwoju światowej nauki.

  Oprac. M. Kaźmierczak
  Fot. M. Kaźmierczak i A. Naskrętska


  VII Warsztaty Astronomiczne w Rozdrażewie - 23-25.08.2016

  VII Warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie odbyły się w dniach 23-25 sierpnia 2016 r. Były to trzy spotkania, po jednym w trzech kolejnych dniach.

  Pierwsze zajęcia w ramach warsztatów odbyły się we wtorek, 23 sierpnia, w godz. 10:00-12:00 w ZSP w Rozdrażewie. Pan dr Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA, zapoznał zebranych z informacjami zawartymi w kalendarzu astronomicznym Planetarium Śląskiego na 2016 r. Omówił niebo letnie, gwiazdy, gwiazdozbiory oraz fazy Księżyca.

  Na środę 24 sierpnia, w godz. 10:00-12:00 były zaplanowane obserwacje Słońca. Na szczęście niebo się częściowo wypogodziło i mogliśmy obserwować plamy słoneczne. Liczba Wolfa oceniona przez Macieja Wójcika i Szymona Sowińskiego, członków Kołka astronomicznego Kasjopea, wyniosła 35. Obserwacje fotograficzne wykonywał Pan Zdzisław Pauter, główny fotograf i skarbnik RO PTMA.

  Na czwartek, 25 sierpnia, zapowiadała się bezchmurna pogoda, w związku z czym zaproponowaliśmy przeniesienie obserwacji w pobliżu Masztalarni w Rozdrażewie. O 20:00 zgromadziliśmy się po stronie zachodniej budynku skąd rozpościerała się idealna widoczność nieba od południa na zachód po północny wschód, od zenitu aż po horyzont. Takiego czystego nieba dawno nie oglądaliśmy. Mieliśmy możliwość obserwacji niecodziennego zjawiska – zbliżenia Saturna, Marsa i Antaresa, patrząc od zenitu w kierunku na horyzont – zdjęcia w naszej galerii. Wcześniejszego zbliżenia Jowisza i Wenus nie udało się nam zaobserwować z powodu łuny wieczornej. Pan dr Krzysztof Broda, dyrektor ZSP w Rozdrażewie wraz z p. dr. I. Włodarczykiem objaśniali obserwatorom konstrukcję Trójkąta Letniego, Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy oraz sposób wyznaczanie szerokości geograficznej. Pan Z. Pauter pokazywał, jak wykonuje się fotograficzne obserwacje astronomiczne.

  W obserwacjach astronomicznych brali udział członkowie Koła Naukowego ZSP Rozdrażew: Ada Kosior, Jakub Zegar, Filip Frąckowiak, a także członkowie Kółka astronomicznego Kasjopea: Franek Broda, Maciej Wójcik i Szymon Sowiński. Pierwsze miejsce w dostrzeganiu planet i gwiazd na niebie zdobył Franek Broda. Gratulacje!

  Były to pierwsze obserwacje astronomiczne przy Masztalarni! Być może były to również pierwsze obserwacje na stałym miejscu obserwatorium astronomicznego w Rozdrażewie. Nie potrzeba na razie żadnych inwestycji. Istniejąca baza zapewnia komfort pracy miłośnikom astronomii.

  W ten sposób VII Warsztaty astronomiczne w Rozdrażewie zakończono.

  Opracował: I. Włodarczyk
  Zdjęcia: Z. Pauter.


  I Piknik Astronomiczny w Nowej Wsi - 14.08.2016

  Trzeci z kolei z cyklu trzech pikników astronomicznych - w ramach tegorocznego już III PIKNIKU ASTRONOMICZNEGO - zorganizowany przez Zespół Szkół Publicznych w Nowej Wsi wraz z klubem modelarskim i kołem naukowym działającymi przy szkole w Nowej Wsi oraz Rozdrażewskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) i Urzędem Gminy w Rozdrażewie odbył się w niedzielę, 14 sierpnia w godzinach od 20:00 do 24:00 na boisku ZSP w Nowej Wsi. Był to jednocześnie I Piknik astronomiczny w Nowej Wsi.

  Przebieg Pikniku:

  1. Pani Grażyna Stachowiak dyrektor ZSP w Nowej Wsi powitała zebranych.
  2. Pan Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił ogólny cel tegorocznego PIKNIKU ASTRONOMICZNEGO. Jest nim integracja trzech KN działających na polu astronomicznym w trzech współpracujących szkołach: ZSP w Rozdrażewie, ZSP w Nowej Wsi i Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
  3. Głównym celem spotkania były obserwacje meteorów z roju PERSEIDÓW i rozstrzygnięcie konkursów astronomicznych.
  4. Pan I. Włodarczyk wraz z Panem S. Hadryanem - w formie warsztatu - przedstawili sposób i miejsce prowadzenia obserwacji meteorów dzieląc chętnych obserwatorów na 8 grup.
  5. Na początku swoje prezentacje przedstawiły członkinie KN w ZSP w Nowej Wsi - Sandra Dymowska i Zuzanna Kolenda na temat Układu Słonecznego i Galaktyki.
  6. Kiedy między chmurami pojawił się Księżyc Pan Sebastian Hadryan nauczyciel z ZSP w Nowej Wsi, Pan Zdzisław Pauter członek RO PTMA - jednocześnie znany fotograf - oraz Pan Jacek Włodarczyk członek RO PTMA - specjalista informatyk - rozłożyli dwa teleskopy i prowadzili obserwacje dla licznie zgromadzonych uczestników pikniku.
  7. Następnie Pan S. Hadryan wystrzelił rakiety kosmiczne wykonane przez koło modelarskie.
  8. Z kolei Pan I. Włodarczyk przedstawił prezentację o Perseidach.
  9. Wszyscy chętni - przy wejściu na boisko szkolne - otrzymali - w ramach pierwszego konkursu - krzyżówkę astronomiczną, której rozwiązanie umieszczali w oznakowanym pojemniku.
  10. Pani G. Stachowiak odczytała pytania do dwóch konkursów astronomicznych dla najmłodszych i dla dorosłych.
  11. Do konkursów stanęło blisko czterdziestu uczestników, a jury w składzie Pan S. Hadryan i Pan J. Włodarczyk ustaliło kolejność miejsc nagrodzonych. Laureatki konkursów: Zuzanna Kolenda, Monika Kolenda, Iwona Krzekotowska nagrodzone zostały pięknymi albumami o tematyce astronomicznej, a pozostali uczestnicy otrzymali obrotowe mapki nieba i nomogram faz Księżyca ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
  12. Nad oprawą techniczno - muzyczną czuwali Damian Krzyżaniak i Wiktor Golka. Uczestnicy PIKNIKU częstowali się pysznymi kosmicznymi ciasteczkami oraz ekologicznymi napojami przygotowanymi przez ZSP w Nowej Wsi we współpracy z KGW w Nowej Wsi. Smaczne ciasteczka i napoje serwowała Pani Agnieszka Grześkowiak przewodnicząca KGW w Nowej Wsi.
  13. Cały czas mogliśmy podziwiać piękne fotografie Pana Z. Pautera z RO PTMA o tematyce astronomicznej i ogólnej.
  14. Następnie przenieśliśmy się na kocyki na plac szkolny ZSP i próbowaliśmy wypatrywać meteory. Grupka dzieci zauważyła jednego spadającego PERSEIDA.
  15. Ze względu na postępujące całkowite zachmurzenie III PIKNIK ASTRONOMICZNY zakończono krótko przed 24:00. Pan I. Włodarczyk zachęcił zebranych do samodzielnych, nocnych obserwacji meteorów wg podanego wcześniej schematu.

  Opracował: G. Stachowiak i I. Włodarczyk
  Zdjęcia: Z. Pauter.


  III Piknik Astronomiczny w Rozdrażewie - 12.08.2016
  Piknik astronomiczny i konkurs na pojazd kosmiczny!

  Drugi z kolei z cyklu trzech piknikow astronomicznych w ramach tegorocznego III Pikniku astronomicznego zorganizowany przez Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) i Urząd Gminy Rozdrażew wraz z Kołem Naukowym (KN) działającym przy Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie i Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich (SKW) odbył się w piątek, 12 sierpnia od godz. 20:00-24:00 przy Chacie na Rozdrożu – teren GOSiR.

  Przy okazji pikniku Urząd Gminy zorganizował konkurs na najbardziej odlotowy pojazd kosmiczny wykonany z wykorzystaniem surowców wtórnych. Do udziału w konkursie dopuszczone zostały konstrukcje dowolnej wielkości, jak i przebrania uczestników. Zgłoszenia przyjmowane były do godz. 20:30. Dla autorów najoryginalniejszych projektów przewidziano atrakcyjne nagrody, dla pozostałych uczestników gadżety. Ze względu na zachmurzenie impreza odbyła się wewnątrz „Chaty na Rozdrożu”.

  Przebieg Pikniku i konkursu na pojazd kosmiczny:

  1. Powitanie zebranych przez prowadzącego spotkanie Filipa Maryniaka.
  2. Pan Ireneusz Włodarczyk, prezes RO PTMA przedstawił ogolny cel tegorocznego Pikniku astronomicznego. Jest nim integracja trzech KN działających na polu astronomicznym w trzech współpracujących szkołach: ZSP w Rozdrażewie, ZSP w Nowej Wsi i Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.
  3. Głównym celem spotkania były oczywiście obserwacje meteorow z roju Perseidow i rozstrzygnięcie konkursu na pojazd kosmiczny.
  4. Na początku swoje prezentacje przedstawili członkowie KN w ZSP w Rozdrażewie: Adrianna Kosior i Jakub Zegar nt. Perseid oraz Jakub i Kacper Pocztowie nt. czarnych dziur.
  5. Z kolei Pan Mariusz Dymarski Wojt Gminy Rozdrażew przedstawił cel konkursu ekologicznego na najbardziej odlotowy pojazd kosmiczny. Uczestnicy zaprezentowali się przed jury konkursu, który wyłonił laureatów i przyznał nagrody (nagrody rzeczowe ufundował Urząd Gminy Rozdrażew):
   • I- Julia i Kacper Dąbrowscy,
   • II – Olga Grzonka,
   • III – Marcelina i Marcin Mądry,
   • - wyróżnienie – Maria Skowrońska.
   • Upominkami uhonorowano także Florentynę Zegar i Adama Wojciechowskiego.
  6. W części artystycznej Pani Mariola Wosińska przewodnicząca SKW w Rozdrażewie wraz z kabaretem Helka zaprezentowała astronomiczne skecze oraz zaprosiła zebranych na poczęstunek składający się m.in. z kosmicznych ciasteczek, oryginalnych napojów. Uczestnicy mogli też skosztować okazałego tortu, przygotowanego dla uczczenia 5-tej rocznicy powstania RO PTMA.
  7. Następnie Pan I. Włodarczyk zaprezentował materiał o Perseidach oraz ogłosił konkurs – quiz astronomiczny. W konkursie wzięło udział 15. jedno- lub kilkuosobowych grup. Pierwsze miejsce zajęło KN z ZSP w Rozdrażewie, drugie Klaudia Dąbrowiecka, a trzecie Natalia Jakubek. Nagrodzeni zostali pięknymi albumami o tematyce astronomicznej, a pozostali otrzymali obrotowe mapki nieba i nomogram faz Księżyca ufundowane przez Urząd Gminy Rozdrażew.
  8. Cały czas mogliśmy podziwiać piękne fotografie Pana Zdzisława Pautera z RO PTMA o tematyce astronomicznej i ogolnej dotyczącej m.in. historii Rozdrażewa.
  9. Goście mogli wpisywać się do księgi pamiątkowej, a także otrzymali reklamowki z fotografiami Pana Z. Pautera z umieszczonymi stemplami okolicznościowymi.
  10. Opieką nad rzutnikiem wideo, komputerem, prezentacjami i internetem zajmował się Pan Jacek Włodarczyk z RO PTMA. W Pikniku astronomicznym pomagała też Pani Stanisława Krol-Włodarczyk naczelnik Poczty w Rozdrażewie.

  Ze względu na całkowite zachmurzenie III Piknik astronomiczny zakończono, a Pan I. Włodarczyk zaprosił zebranych na część trzecią Pikniku astronomicznego do ZSP w Nowej Wsi w niedzielę, 14 sierpnia w godz. 20:00-24:00.

  Opracował: I. Włodarczyk
  Zdjęcia: Z. Pauter.


  III Piknik Astronomiczny w Krotoszynie - 10.08.2016
  Obserwowaliśmy pierwsze Perseidy nad Krotoszynem i Rozdrażewem!

  Udanie odbyło się KOSMICZNE PARTY zorganizowane przez Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wraz z Kołem Naukowym, Radę Osiedla nr 6 w Krotoszynie oraz Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, które odbyło się w środę, 10 sierpnia 2016 r. na terenie krotoszyńskiej Szkoły na Błoniu.

  Spotkanie otworzyła Pani Mariola Kaźmierczak dyrektor ZS nr 2 z OI w Krotoszynie witając przybyłych gości. Z kolei Pan Ireneusz Włodarczyk prezes RO PTMA omówił pokrótce cel astronomiczny spotkania czyli obserwacje meteorów z roju Perseidów. Następnie członkowie Koła Naukowego pod opieką pani Moniki Dopierały przedstawili swoje prezentacje: Aleksandra Naskrętska ciekawy materiał o Perseidach, a Dawid Sekula o planetach. Po każdym referacie były szczegółowe pytania do prelegentów oraz tematyczna dyskusja.

  Pan Zdzisław Pauter z RO PTMA prezentował na siedmiu antyramach ciekawe fotografie kosmiczne i te z wydarzeń w Krotoszynie i Rozdrażewie. Spotkały się z uznaniem zebranych. Pani Izabela Bartoś przewodnicząca Rady Osiedla nr 6 przeprowadziła wśród zgromadzonych dzieci i młodzieży quiz tematyczny, tym razem związany głównie z biologią oraz kosmorobotyką, co było niemałym zaskoczeniem wśród miłośników astronomii, ale sobie doskonale poradzili. Nagrody w konkursie ufundował Pan Franciszek Marszałek burmistrz Krotoszyna. Z kolei, w części artystycznej, pani Monika Dopierała przeczytała kilka dowcipów o tematyce astronomicznej. Towarzyszyła nam kosmiczna muzyka przygotowana przez członków Koła Naukowego.

  Do prowadzenia naukowych obserwacji roju Perseidów gotowy był zespół Koła Naukowego w składzie: Aleksandra Naskrętska, Dawid Sekula, Aleksander Budziński, Mikołaj Cieślak przygotowany merytorycznie na wcześniejszych spotkaniach. Furorę zrobiła aplikacja Skyview na smartfonie Pani Joanny Szczotki, która wraz z synem Filipem pokazała nam aktualny przelot międzynarodowej stacji kosmicznej ISS nad Krotoszynem ok. 21:02. Przez cały czas obserwowaliśmy prawie całkowicie zachmurzone niebo, poszukując w dziurach między chmurami meteorów. Ta sztuka w końcu się udała i grupka miłośników astronomii zaobserwowała pierwszy meteor o 21:15. Następnie chmury zaciągnęły całe niebo i ok. 22:00 zakończyliśmy nasze obserwacje. Później niebo się rozpogodziło i niektórzy z nas prowadzili obserwacje meteorów w pobliżu swoich domów. Przykładowo, Pan I. Włodarczyk zaobserwował trzy przelatujące meteory na granicy gwiazdozbiorów Andromedy i Pegaza o 3:17, 3:21 i 3:24, co może świadczyć o dużej obfitości meteorów tej nocy i kolejnych. A już kolejnej nocy, 12 sierpnia zaobserwował meteory o 1:41 2 razy, 1:42, 1:43 i 1:44. Pan Z. Pauter zaobserwował między 1:30 a 2:30 blisko 50 meteorow. Również Pani Grażyna Stachowiak zaobserwowała kilka meteorow tej nocy.

  Ładne programowe obserwacje wykonała Ola Naskrętska z Krotoszyna ze swoim ojcem – Obserwacje >> Obserwacje meteorów. Oczekujemy dalszych zgłoszeń obserwacji Perseidów.

  Zebrani wrazili chęć udziału w podobnych spotkaniach astronomicznych w przyszłości.

  Opracował: I. Włodarczyk
  Zdjęcia: Z. Pauter.


  VII Warsztaty Astronomiczne w Nowej Wsi - 12-14.07.2016

  VII Warsztaty astronomiczne w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi odbyły się w dniach 12-14 lipca 2016 r. Tym razem były to trzy spotkania, po jednym w trzech kolejnych dniach.

  Pierwsze zajęcia w ramach Warsztatów odbyły się we wtorek, 12 lipca, w godz. 20:00-22:00 w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi, zaraz po statutowym zebraniu RO PTMA. Na początku kol. I. Włodarczyk omówił swoją naukową metodę obserwacji meteorów, która będzie stosowana podczas III Pikniku astronomicznego 2016. Zaproponował również przeprowadzenie w tym czasie obserwacji Jowisza, Księżyca, Marsa i Saturna. Z kolei kol. Z. Pauter pokazał ciekawą prezentację o Wszechświecie. Również pokazał nam swoje oryginalne obserwacje zorzy polarnej widzianej z Rozdrażewa. Kol. J. Włodarczyk omówił najnowsze programy komputerowe z astronomii, w tym aplikacje na smartfony typu Sky oraz Stellarium. Ze względu na zachmurzenie obserwacje astronomiczne nie odbyły się. Obecni: członkowie RO PTMA, Kół naukowych w Nowej Wsi i Krotoszynie, mieszkańcy okolic Nowej Wsi.

  Na środę 13 lipca, w godz. 10:00-12:00 były zaplanowane obserwacje Słońca. Czekaliśmy prawie do 12:00, aż Słońce wreszcie się pokazało i mogliśmy podziwiać bardzo dużą plamę słoneczną – około 4 x większą od Ziemi. Do tego czasu kol. I. Włodarczyk przedstawił swoją tradycyjną prezentację z ciekawostkami astronomicznymi, a kol. Z. Pauter swoje obserwacje obłoków srebrzystych. Omawiano też projekt "Ścieżki Kopernika".

  W czwartek, 14 lipca na godz. 20:00-22:00 przewidziane były m.in. obserwacje nieba. Jednak nawałnica huraganowo-deszczowa przeszkodziła. Czas zapełniliśmy m.in. dyskusją nt. artykułu o czarnych dziurach w UPA 3/2016. Podsumowaliśmy też nasze zadania na III Piknik astronomiczny, głownie w Nowej Wsi. Następnie kol. Ola Naskrętska, uczennica ZSP nr 2 z O.I. w Krotoszynie przedstawiła ciekawy referat o termicznej śmierci Wszechświata. Toczyła się też gorąca dyskusja o możliwych końcach Wszechświata. Z kolei kol. Z. Pauter zaprezentował swoja lunetę oraz teleskop Virtuoso należący do RO PTMA, omówił swoje fotografie zaprezentowane na dwóch antyramach. Dyskutowaliśmy nt. obserwacji astronomicznych: wizualnych i fotograficznych. Umówiliśmy się z Kołem naukowym w Nowej Wsi (NW) na trening obserwacyjny przed III Piknikiem w NW. Na zakończenie przedyskutowano również udział NW w projekcie "Ścieżki Kopernika".

  W przyszłym roku, planujemy zamianę terminów Warsztatów astronomicznych: w Rozdrażewie w lipcu, w NW w sierpniu.

  W ten sposób VII Warsztaty astronomiczne w Nowej Wsi zakończono.

  Opracował: I. Włodarczyk
  Zdjęcia: Z. Pauter.


  Obserwacje powierzchni Słońca na Festynie szkolnym w Nowej Wsi - 19.06.2016

  Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje wspołpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami i działającymi tam kołami naukowymi. Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach Festynu na rzecz Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi "Baw się z nami" 19 czerwca 2016 r.

  Obserwacje prowadzili: z ramienia Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kol. Zdzisław Pauter wraz członkami Koła naukowego działającego w Szkole pod kierunkiem kol. Sebastiana Hadryana oraz nauczyciele pod okiem Dyrektor Szkoły Pani mgr Grażyny Stachowiak. Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy uczniow klas szkolnych.

  Powierzchnię Słońca widziało blisko 100 osob! Obserwacje były dostępne dla uczniow Szkoły oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią.

  W dalszym ciągu mogliśmy obserwować ogromną plamę słoneczną widoczną już od paru dni. Ma rozmiary cztery razy większe od Ziemi.

  Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.


  Piknik Małego Naukowca w Krotoszynie - 11.06.2016

  Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje współpracę również z pobliskimi przedszkolami.

  Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach Pikniku małego naukowca zorganizowanego przez Przedszkole nr 5 „Wesoła Gromadka” przy ul. Ogrodowskiego w Krotoszynie.

  Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) oraz członkowie Koła naukowego działającego w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnego w Krotoszynie wraz z ich nauczycielami. I tak, obserwowali kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter, a z ramienia Szkoły kol. Monika Dopierała i Tomasz Bazydel pod czujnym okiem Dyrektor Przedszkola: p. mgr Zofii Walkowiak.

  Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naukowe, głownie dotyczące chemii i fizyki. Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy przedszkolaków.

  Powierzchnię Słońca widziało blisko 150 osób! Ciekawostkę było to, że po raz pierwszy od kilku dni wreszcie pojawiły się plamy słoneczne – jedna nawet 4-krotnie większa od kuli ziemskiej!

  Obserwacje były dostępne dla wychowanków Przedszkola oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią. Na pikniku mieliśmy prawie bezchmurne niebo.

  Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.


  Obserwacje powierzchni Słońca w ramach festynów środowiskowych
  4 i 5 czerwca 2016

  Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) kontynuuje współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami i działającymi tam kołami naukowymi.

  Tym razem obserwowaliśmy powierzchnię Słońca w ramach festynów środowiskowych.

  Obserwacje odbyły się w:

  1. 4 czerwca w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie w godz. 15:00-18:00,
  2. 5 czerwca w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie również w godz. 15:00-18:00.

  Obserwacje prowadzili członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA), członkowie Kół naukowych działających w wymienionych szkołach oraz ich nauczyciele i Dyrekcje.

  I tak, w Krotoszynie obserwowali kol. dr Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter, Szymon Sowiński, a z ramienia Szkoły kol. Monika Dopierała i Tomasz Bartyzel pod czujnym okiem Dyrektor Szkoły: p. mgr Marioli Kaźmierczak.
  Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska naukowe, głownie dotyczące przyrody, chemii i fizyki. Tematem naczelnym Festiwalu była astronautyka, tegoroczne hasło: "Każdy może zostać astronautą".
  Oprócz naukowej strony Festynu można było zobaczyć ciekawe występy artystyczne uczniów klas szkolnych. Powierzchnię Słońca widziało blisko 200 osób!
  Krotoszyński festyn środowiskowy przy Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie otworzyli I Zastępca Burmistrza Krotoszyna Pan mgr Ryszard Czuszke z dyrektor szkoły mgr Mariolą Kaźmierczak, gośćmi szczególnymi naukowego festynu byli dr Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter, Szymon Sowiński.

  W Rozdrażewie obserwacje prowadzili również kol. Ireneusz Włodarczyk i Zdzisław Pauter. Nad całością Festynu czuwał Dyrektor Szkoły p. dr inż. Krzysztof Broda.
  Tu powierzchnię Słońca obejrzało około 150 osób.
  Mogliśmy też podziwiać występy artystyczne w wykonaniu uczniów i zaproszonych gości.

  Obserwacje były dostępne dla uczniów w/w Szkół oraz ich rodzin i zainteresowanych astronomią.
  Na obu Festynach mieliśmy prawie bezchmurne niebo. Szkoda, że na Słońcu nie było żadnej plamy. Jest to jednak ciekawostka, gdyż takiej sytuacji nie mieliśmy od 2011 roku!

  Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.

  Obserwacje powierzchni Słońca - festyn w Krotoszynie - 04.06.2016

  Obserwacje powierzchni Słońca - festyn w Rozdrażewie - 05.06.2016


  Spotkanie i wycieczka naukowa do Potarzycy - 18 i 21 maja 2016

  Kol. I. Włodarczyk z RO PTMA 18 maja 2016 r. spotkał się z kol. Danielem Stasiakiem reprezentantem miłośników astronomii z Kalisza. Wstępnie omówiono zasady współpracy.

  Natomiast kol. Z. Pauter z RO PTMA i kol. Sz. Sowiński z kółka astronomicznego Kasjopea 21 maja byli w Planetarium w Potarzycy na spotkaniu astronomicznym. Głównym celem był udział w seansie Planetarium i zwiedzanie ogródka astronomicznego.

  Zdjęcia wykonał kol. Z. Pauter.
  Opracował I. Włodarczyk.


  Zakończenie IX Powiatowej Olimpiady Fizycznej i Przyrodniczej - 27.04.2016

  W środę, 27 kwietnia 2016 r. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wzięli udział w zakończeniu Powiatowej Olimpiady Fizycznej i Powiatowej Olimpiady Przyrodniczej. Obie olimpiady miały swój finał w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS2) w Krotoszynie. Po zakończeniu zmagań olimpijskich, w ramach spotkania z uczestnikami obu olimpiad kol. I. Włodarczyk omówił budowę i działanie reflektorów i refraktorów, a kol. Z. Pauter przedstawił zebranym wykonane przez siebie astronomiczne obserwacje fotograficzne. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów tak, że uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się budowie i działaniu teleskopu i lunety. Niestety, niebo było pochmurne i nie mogliśmy przeprowadzić zaplanowanych obserwacji astronomicznych. Wykłady odbywały się w oparciu o reflektor należący do ZS 2 oraz refraktor kol. Sz. Sowińskiego z RO PTMA.

  Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem kol. M. Kaźmierczak, dyrektor ZS2 oraz kol. Z. Bartyzela nauczyciela fizyki. W zajęciach brali też udział członkowie Koła naukowego działającego przy ZS2 w Krotoszynie. IX Powiatową Olimpiadę Fizyczną otwierał Pan Stanisław Szczotka Starosta Krotoszyński.

  Po wykładach w uroczystym zakończeniu obu olimpiad wzięli udział zaproszeni Goście:
  Pan Ryszard Czuszke – Wiceburmistrz Krotoszyna, Pan Paweł – Radojewski Wicestarosta Krotoszyna, Pan Przemysław – Wujcik Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, którzy wraz z Dyrektor ZS 2 Panią Mariolą Kaźmierczak wręczyli finalistom obu olimpiad ciekawe nagrody rzeczowe i dyplomy. Dyplomy otrzymali też zaangażowani w prace nauczyciele ZS 2 oraz niżej podpisani.

  Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
  Oprac. I. Włodarczyk.


  Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTMA w Białymstoku - 23.04.2016

  W sobotę, 23 kwietnia 2016 r. odbył się w Białymstoku Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (NWZD PTMA). Na mocy ustaleń z programowego zebrania Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) z 1 lutego 2016 r. wzięli w nim udział dwaj członkowie naszego Oddziału: kol. I. Włodarczyk i kol. Z. Pauter.

  NWZD PTMA zostało poświęcone zmianie statutu PTMA.
  W zebraniu wzięło udział 41 z 44 delegatów reprezentujących ponad 850 członków PTMA. Sprawnie przeprowadzone zebranie zakończyło się podjęciem uchwały zawierającej propozycje nowego statutu PTMA. Przedyskutowano też aktualne sprawy PTMA.

  Obrady odbywały się w miłej atmosferze w Wyższej Szkole Finansów i Biznesu w Białymstoku.
  Obserwacje fotograficzne wykonali: kol. Z. Pauter, kol. J. Wiland i kol. M. Substyk.
  Oprac. I. Włodarczyk.


  Spotkanie Koła naukowego w ZS2 w Krotoszynie - 21.04.2016

  W czwartek, 21 kwietnia 2016 r. członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA (RO PTMA) pomagali w przeprowadzeniu obserwacji powierzchni Słońca członkom Koła naukowego działającego przy Zespole Szkoł nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (ZS2) w Krotoszynie.

  Kol. I. Włodarczyk omowił budowę i działanie reflektorow i refraktorow. Kol. Z. Pauter pokazał uczniom, jak wykonywać obserwacje fotograficzne plam słonecznych. Kol. Sz. Sowiński z Kołka astronomicznego Kasjopea działającego przy RO PTMA w Rozdrażewie asystował przy kompletowaniu teleskopu i obserwacjach.

  Członkowie Koła naukowego oraz kol. M. Kaźmierczak, dyrektor ZS2 i kol. Z. Bartyzel nauczyciel fizyki zaobserwowali plamę słoneczną o rozmiarach Ziemi. Na szczęście mieliśmy ładną słoneczną pogodę, a obserwacje wraz z ich omowieniem przeprowadziliśmy w jednej z klas ZS2.

  Obserwacje te były też przygotowaniem Koła naukowego do obserwacji przejścia Merkurego przed tarczą Słońca 9 maja 2016 r. Plamy słoneczne są wskaźnikami aktywności Słońca. Im jest ich więcej, tym aktywność Słońca większa. Plamy słoneczne mają temperaturę niższą o około 1500 do czasami nawet 2500 stopni od otaczającej fotosfery. Spadek temperatury związany jest głownie z hamowaniem konwekcji przez silne pole magnetyczne.

  Obserwacje wykonywano przy pomocy reflektora ZS2 i refraktora kol. Sz. Sowińskiego.
  Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
  Oprac. I. Włodarczyk.


  Spotkanie Koła naukowego w ZSP w Rozdrażewie - 13.04.2016

  W środę 13 kwietnia 2016 r. odbyło się cotygodniowe spotkanie Koła naukowego działającego w Zespole Szkoł Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie.

  Tym razem członkowie Rozdrażewskiego Oddziału PTMA (RO PTMA) pomagali w przeprowadzeniu obserwacji powierzchni Słońca.

  Członkowie Koła naukowego i wielu obserwatorow z ZSP w Rozdrażewie zaobserwowali rozległą plamę słoneczną o rozmiarach kilku promieni Ziemi. Plamy słoneczne są wskaźnikami aktywności Słońca. Im jest ich więcej, tym aktywność Słońca większa. Plamy słoneczne mają temperaturę niższą o około 1500-2000 stopni od otaczającej fotosfery. Spadek temperatury związany jest głownie z hamowaniem konwekcji przez silne pole magnetyczne.

  Obserwacje wykonywano na dziedzińcu ZSP przy pomocy refraktora RO PTMA i kol. Szymona Sowińskiego.
  Obserwacje fotograficzne wykonał kol. Z. Pauter.
  Oprac. I. Włodarczyk.


  Wyjazdowe spotkanie astronomiczne do ZS nr 2 w Krotoszynie - 09.10.2015

  Uzgodnione na comiesięcznym zebraniu Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośnikow Astronomii (RO PTMA) 09.10.2015 r. wyjazdowe spotkanie astronomiczne do Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie doszło do skutku.

  Na zaproszenie Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Pani Marioli Kaźmierczak ekipa członków RO PTMA w składzie kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Jacek Włodarczyk 5 listopada o godz. 18-ej stawiła się w Szkole na spotkanie z uczniami, ich rodzinami i wychowawcami.

  Część I spotkania odbyła się w Szkole sali lekcyjnej.

  Na początku kol. I. Włodarczyk opowiedział o pracy astronoma i początkach RO PTMA. Następnie przedstawił prezentację o potencjalnie groźnych dla Ziemi planetoidach, w tym o planetoidzie Apophis, która może zderzyć się z Ziemią w 2068 r.
  Z kolei kol. J. Włodarczyk omówił możliwości programu komputerowego Stellarium. Jest to darmowy program typu planetarium przedstawiający widok nieba w różnych czasach, np. 500 lat wstecz, i dla różnych miejsc na kuli ziemskiej.
  Kol. Z. Pauter w ciekawej prezentacji pokazał fotografie ciekawych astronomicznych obiektów. Z zainteresowaniem uczniowie obejrzeli piękne fotografie zorzy polarnej i obiektów niebieskich wykonane przez prelegenta.
  Przedstawiliśmy i omowiliśmy też nasze dwa przyrządy astronomiczne: refraktor i teleskop Virtuoso.
  Następnie Pani Dyrektor M. Kaźmierczak opowiedziała o przygotowaniach Szkoły do pewnego projektu astronomicznego.

  Część II spotkania została przeniesiona na teren przed Szkołą.

  Rozstawiliśmy tam swoje przyrządy astronomiczne, a uczniowie też swoje. Niebo było zachmurzone i obserwacji astronomicznych nie przeprowadziliśmy. Ale uczniowie zapoznali się z budową i działaniem refraktora. Probowali też dostrzec przez nasz refraktor pobliskie światełka.

  Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 70 osób, przybliżyło uczniom wiedzę astronomiczną, a część z nich wyraziła chęć wstąpienia do RO PTMA. Zaprosiliśmy najbardziej zainteresowanych na kolejne nasze spotkanie RO PTMA 20 listopada br. o godz. 18-ej do naszej siedziby w "starej szkole" w Rozdrażewie. A kolejne spotkanie grupy roboczej ds. omawianego projektu odbędzie się niebawem po ustaleniu terminu.

  Fotografie ze spotkania autorstwa kol. Zdzisława Pautera.


  II Piknik astronomiczny - 16 sierpnia 2015

  16 sierpnia 2015 r. w godz. 19:00 - 23:00 na boisku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbył się II Piknik astronomiczny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozdrażewie, Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, stowarzyszenie Inspiracje, Województwo Wielkopolskie i Urząd Gminy w Rozdrażewie.

  Pani Alicja Banaszek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie, Pan Ireneusz Włodarczyk, Prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Pani Renata Zych-Kordus koordynowali przebieg Pikniku. Astronomiczne prezentacje multimedialne były przeplatane występami artystycznymi zespołów BuJaMBi oraz Aabzu.

  Prezentacje rozpoczął Pan dr Ireneusz Włodarczyk, który omówił zaplanowane na ten wieczór obserwacje astronomiczne. Z kolei Pan Zdzisław Pauter przybliżył nas do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej omawiając jej historię i stan obecny.

  Plan obserwacji przewidywał następujące wydarzenia:

  1. Obserwacje Saturna, jego pierścieni i księżyców – próba ich identyfikacji.
   (prowadzący: kol. Andrzej Woźniak i kol. Łukasz Gęstwa, RO PTMA)
  2. Obserwacje kilkuminutowego przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, obserwacje od około 21:30, obserwacje wizualne i fotograficzne.
   (prowadzący: kol. Zdzisław Pauter, RO PTMA)
  3. Obserwacje meteorów z roju Perseidów - konkurs na zliczanie meteorów metodą obserwacji "w gwiazdę" na kocykach, zapis obserwacji na laptopie. Każdy uczestnik będzie wpisany na listę obserwatorów stając się w ten sposób członkiem naukowej sekcji obserwatorów meteorów RO PTMA.
   (prowadzący: kol. Jacek Włodarczyk i kol. Monika Hordecka, RO PTMA)
   Niestety pogoda pokrzyżowała nasze zamierzenia. Było pochmurnie, a po 22-ej zaczął padać deszcz.

  Wielu uczestników pikniku miało rozłożone specjalnie przygotowane kocyki służące do obserwacji Perseidów. Z powodu zachmurzenia służyły jako miejsca odpoczynku. Dzieci zbudowały z kartonów wysoką rakietę, a ponadto bawiły się ugniatając z papieru modele planet naszego Układu Słonecznego, które zostały umieszczone w pobliżu plakatów z opisami poszczególnych planet. Stowarzyszenie Inspiracje przygotowało konkurs na wypiek ciasta astronomicznego – wszyscy mogli sprobować pysznych wyrobów! Kol. Zdzisław Pauter z RO PTMA przygotował banery przedstawiające jego fotografie ciał niebieskich, zorzy polarnej i krajobrazów astronomicznych. Ciekawie prezentowali rożne zagadnienia naukowe Bartek Litwin i Żaneta Kordus. W II Pikniku wzięli udział artyści znani z programu Wielkopolskie Rewolucje: Pan reż. Wojtek Ziemilski i Pan scenarzysta Roman Pawłowski. Wspominaliśmy nasz spektakl teatralny związany z Wielkopolskimi Rewolucjami.

  Dziękujemy wszystkim organizacjom działającym na terenie Gminy Rozdrażew. Ponadto Wójtowi Gminy Rozdrażew Panu Mariuszowi Dymarskiemu za ogólną pomoc organizacyjną, Sołtysowi Rozdrażewa Panu Romanowi Poczcie oraz Panu Tomaszowi Wydubie za pomoc logistyczną, Gminnemu Komendantowi Straży Pożarnej w Rozdrażewie Panu Henrykowi Włodarczykowi za ochronę pożarową, członkom Kółka astronomicznego Kasjopea, pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie i Nowej Wsi oraz wielu innym niewymienionym w tym miejscu, dzięki którym II Piknik astronomiczny, mimo niesprzyjającej pogody, przebiegł pomyślnie.

  W Pikniku wzięło udział około 100 osób.

  Dokumentację fotograficzną z II Pikniku astronomicznego przygotował kol. Z. Pauter.


  Półkolonie w Nowej Wsi - 31 lipca 2015

  Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wziął udział w spotkaniu astronomicznym na Półkoloniach w Nowej Wsi. 31 lipca 2015 r., w piątek w godz. 10:00-12:00 w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Wsi członkowie RO PTMA: kol. kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Jacek Włodarczyk wzięli udział w spotkaniu astronomicznym z uczestnikami Półkolonii.

  W godz. 10:00-11:00 kol. Jacek Włodarczyk przedstawił prezentację poświęconą aktualnościom astronomicznym i wraz z kol. Ireneuszem Włodarczykiem komentowali pokaz. Następnie przy pomocy specjalnie przystosowanych do obserwacji Słońca refraktorów, w godz. 11:00-12:00 na dziedzińcu Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi kol. Ireneusz Włodarczyk i kol. Zdzisław Pauter pokazywali uczniom powierzchnię Słońca. W ostatniej części spotkania kol. I. Włodarczyk oraz Z. Pauter objaśniali uczniom działanie obrotowych mapek nieba.

  W spotkaniu brało udział 18 uczniów.

  Uwaga: Obserwacje Słońca możemy prowadzić tylko przy użyciu specjalnych filtrów!

  Kol. Z. Pauter dodatkowo fotografował zgromadzoną publiczność, okolice Nowej Wsi, a wieczorem Księżyc.


  Astronomiczne spotkanie z Seniorami w Rozdrażewie
  15 lipca 2015

  15 lipca 2015 r., w ramach comiesięcznych spotkań Koła Emerytów i Rencistów w Rozdrażewie prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) dr Ireneusz Włodarczyk omówił bieżącą działalność RO PTMA oraz przedstawił aktualności astronomiczne, w tym wiadomości o sondzie New Horizons, która w tych dniach zbliżyła się do Plutona.

  Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


  XXII Festyn w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie
  31 maja 2015

  Rozdrażewski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) wziął udział w XXII Festynie w Zespole Szkół Publicznych (ZSP) w Rozdrażewie.

  Przy pomocy specjalnie przystosowanych do obserwacji Słońca refraktorów, w niedzielę, 31 maja 2015 r. w godz. 15:00-17:00 na dziedzińcu Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie członkowie RO PTMA: kol. Ireneusz Włodarczyk, Zdzisław Pauter i Łukasz Gęstwa pokazywali uczniom i zaproszonym gościom powierzchnię Słońca. Niestety, warunki pogodowe były niekorzystne dla obserwacji. Niebo było mgliste, a istniejąca w rzeczywistości w tym czasie plama słoneczna była w lunetach niewidoczna. Kol. Z. Pauter dodatkowo fotografował zgromadzoną publiczność – fotki w naszej galerii, natomiast plam słonecznych nie było widać. Mimo dosyć niesprzyjających warunków obserwacyjnych przez lunetę obserwacje Słońca prowadziło ponad 100 osób!

  Uwaga: Obserwacje Słońca możemy prowadzić tylko przy użyciu specjalnych filtrów!

  Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


  Konferencja - Astronomia i badania kosmiczne w edukacji - 08.11.2014

  W sobotę 8 listopada 2014 r. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się konferencja Astronomia i badania kosmiczne w edukacji. Konferencja została zorganizowana przez CBK PAN oraz PTMA. Byłem jednym z inicjatorów tej Konferencji i jednym z czterech prowadzących Konferencję. Planowana jest podobna Konferencja w przyszłym roku.

  Ireneusz Włodarczyk

  Zobacz Podsumowanie konferencji

  W sobotę 8 listopada br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się konferencja Astronomia i badania kosmiczne w edukacji. Było to pierwsze wydarzenie łączące tematykę zarówno badań, jak i eksploracji przestrzeni kosmicznej, skierowane do wszystkich środowisk zajmujących się edukacją w tych dziedzinach: naukowców, nauczycieli przedmiotów ścisłych, stowarzyszeń, studenckich kół naukowych oraz popularyzatorów nauki.

  Konferencja została zorganizowana przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Zasadniczym celem wydarzenia była wymiana doświadczeń dotyczących metod i sposobów popularyzacji astronomii wśród uczestników pracujących w różnych środowiskach, nie tylko naukowych. Duża część dyskusji dotyczyła implementacji w procesie nauczania wiedzy o celach i sposobach prowadzenia badań kosmicznych.

  Konferencję otworzyli Pani Prof. Iwona Stanisławska – zastępca dyrektora CBK PAN ds. naukowych oraz Pan Mieczysław Janusz Jagła – prezes PTMA. Największe zainteresowanie wzbudziły referaty omawiające nowe formy i narzędzia edukacyjne: doskonałym przykładem może być tu projekt Pan Stanisław przedstawiony przez Panią Annę Rzepę z Gimnazjum nr 1 w Lęborku. Bardzo dobrze przyjęto także wystąpienia młodych pasjonatów kosmosu współpracujących z Centrum Badań Kosmicznych PAN: gimnazjalistów - Mateusza Zarembę i Adama Kitę oraz licealistę - Józka Dobrowolskiego. Wśród prelegentów byli także znani i lubiani popularyzatorzy nauki: dr Tomasz Rożek, Karol Wójcicki, Janusz Wiland i Jacek Kupras. Warto podkreślić, że wszystkie referaty były interesujące i świetnie przygotowane - każdy z nich ukazywał problem popularyzacji nauk ścisłych z innej perspektywy, tak jak odmienne są środowiska, z których wywodzą się mówcy.

  W czasie przerw pomiędzy kolejnymi wystąpieniami można było zakupić książki dr. Tomasza Rożka, a nawet podyskutować z autorem i otrzymać jego autograf. Prezentowana była także książka Roberta Szaja i Przemysława Rudzia pt. Wszechświat dla wszystkich. Podstawy astronomii i astrofizyki, która jest pierwszym wydanym w tak dużym nakładzie podręcznikiem dla osób niewidomych i niedowidzących.

  Uczestnicy konferencji mogli również zobaczyć laboratoria Centrum Badań Kosmicznych PAN. Pod opieką mgr. inż. Janusza Grzybowskiego zwiedzający oglądali miejsca, gdzie powstawały i były testowane m.in. pierwsze polskie satelity naukowe Lem i Heweliusz, wyrzutnik Dragon, penetratory Kret, Chomik czy penetrator kometarny MUPUS, będący jednym z przyrządów misji Rosetta.

  Konferencję zorganizowali: Ryszard Gabryszewski i Paweł Z. Grochowalski z Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Krzysztof Piasecki, Janusz Wiland i Ireneusz Włodarczyk z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej. Natomiast patronat medialny nad konferencją sprawowały: Serwis edukacyjny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego „Orion”, czasopismo i portal internetowy Urania – Postępy Astronomii, portale promujące badania kosmiczne Kosmonauta.net oraz KosmicznaPolska.pl, największy polski blog popularnonaukowy Crazy Nauka oraz miesięcznik Astronomia.

  Organizacja konferencji przebiegła bardzo sprawnie m.in. dzięki pomocy Fundacji Edukacji Astronomicznej, która zapewniła pomoc wolontariuszy – uczniów Gimnazjum nr 96 w Warszawie. Młodzież prowadziła rejestrację uczestników i pomagała w działaniach organizacyjnych. Jednym z ich ważniejszych zadań była także prezentacja i tłumaczenie sposobu działania średniowiecznego zegara astronomicznego, którego replikę wykonał Pan Krzysztof Piasecki z PTMA o/Warszawa.

  Program jednodniowej konferencji był bardzo bogaty i zróżnicowany. Wygłoszono aż 29 referatów podzielonych na 5 sesji tematycznych, przedstawiono łącznie 14 posterów. Największą liczbę wystąpień przygotowali organizatorzy, przedstawiały one m.in. wyjątkową ofertę edukacyjną obydwu instytucji, skierowaną do szkół i nauczycieli oraz do szerokiej publiczności (pikniki i festiwale nauki, konkursy). W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całej Polski. Z uwagi na ogromną liczbę zgłoszonych referatów, czas prezentacji musiał zostać ograniczony do 10 - 15 minut. Wyjątkiem były sesja V, zawierająca dłuższe wystąpienie Pana Roberta Szaja, dotyczące sposobów pozyskiwania środków finansowych na edukacyjne projekty astronomiczne.

  Konferencja zebrała entuzjastyczne opinie. Ponieważ zarówno prelegenci, jak i uczestnicy, dyskutowali o potrzebie kontynuacji spotkań w podobnej formule organizatorzy planują kolejną edycję w 2015 roku.

  Link do Podsumowania konferencji.

  Materiały konferencyjne można znaleźć na stronie PTMA:
  http://www.spa.ptma.pl/wyklady/konferencja_2014.html

  Zdjęcia pochodzą ze strony PTMA, a ich autorem jest Janusz Wiland


  RO PTMA w VII Przeglądzie Artystycznym w Rozdrażewie - 12.10.2014

  Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


  After piknik astronomiczny w Rozdrażewie - 19.08.2014

  Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


  Spotkanie z astronomią w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie – półkolonie
  30 lipca i 7 sierpnia 2014

  W Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie, 30 lipca i 7 sierpnia 2014 r., prezes Rozdrażewskiego Oddziału PTMA spotkał się z przebywającymi na półkolonii dziećmi klas I-IV.

  Dr Ireneusz Włodarczyk przeprowadził zajęcia z astronomii składające się z trzech części – część teoretyczna w budynku Szkoły poświęcona była Układowi Słonecznemu. Astronom przedstawił ciekawe prezentacje Słońca i planet. Następnie, przed budynkiem Szkoły odbyła się zabawa z demonstracją Układu Słonecznego. Dzieci odgrywały rolę Słońca i planet. Krążyły wokół Słońca i wokół siebie pokazując skomplikowany dynamicznie Układ Słoneczny.

  Następnie dzieci obserwowały przez refraktor PTMA plamy słoneczne. Były widoczne trzy grupy plam słonecznych.

  Dzieci były bardzo aktywne i ciekawe astronomii. Już zapraszały się na kolejne takie spotkania.

  Zdjęcia autorstwa kol. I. Włodarczyka


  Spotkanie z astronomią w Szkole Podstawowej w Dzielicach - 25.07.2014

  W Filii Szkoły Podstawowej w Dzielicach, 25 lipca 2014 r., piątek, prezes Rozdrażewskiego Oddziału PTMA spotkał się z przebywającymi na półkolonii dziećmi klas I-III.

  Dr Ireneusz Włodarczyk przeprowadził zajęcia z astronomii składające się z dwóch części – część teoretyczna w budynku Szkoły poświęcona była Układowi Słonecznemu. Astronom przedstawił ciekawe prezentacje Słońca i planet. Odbyła się zabawa z demonstracją Układu Słonecznego. Dzieci odgrywały rolę Słońca i planet. Krążyły wokół Słońca i wokół siebie pokazując skomplikowany dynamicznie Układ Słoneczny.

  Z kolei na zewnątrz budynku Szkoły dzieci obserwowały przez refraktor PTMA pobliskie drzewa. Niebo było zachmurzone i nie można było obserwować powierzchni Słońca. Po chwili spadł deszcz i musieliśmy schować się do Szkoły.

  Na zakończenie I. Włodarczyk zaprosił dzieci i pracowników Szkoły na piknik astronomiczny do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5 sierpnia 2014 r. o godz. 21:00.

  Zdjęcia autorstwa kol. I. Włodarczyka


  E-szkoła - maj 2014

  Zdjęcia autorstwa kol. Z. Pautera


  Dożynkowe obserwacje w Rozdrażewie - 18.07.2012

  W ramach Święta Plonu, członkowie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (RO PTMA) przeprowadzili obserwacje astronomiczne. Po południu pokazywaliśmy plamy na Słońcu. Były widoczne dwie grupy plam słonecznych. Jedna z plam miała rozmiary trzykrotnie większe od Ziemi! Liczba Wolfa wyniosła 24. Od 21-ej obserwowaliśmy na idealnie bezchmurnym niebie widoczne gwiazdy. W szczególności uczestnicy Dożynek mieli możliwość obserwacji gwiazd z tzw. Trójkąta Letniego: Deneba, Wegi i Altaira oraz Albireo.

  W sumie przez refraktor i reflektor popatrzyło około 60-70 osób. Niektórzy po raz pierwszy w życiu!

  Zdjęcia autorstwa kol. Joanny Stache oraz Wandy i Ireneusza Włodarczyków


  TV Poznań w Rozdrażewie - 18.07.2012

  18 lipca 2012 r. odwiedziła naszą Gminę TV Poznań. Były to prawdopodobnie jedyne w ostatnich latach takie odwiedziny telewizyjne.

  Na początku był wywiad z Panem Wójtem mgr Mariuszem Dymarskim, a następnie z Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie mgr Alicja Banaszek. Około 11-ej TV Poznań przyjechała zobaczyć członków RO PTMA w działaniu. Sfilmowali zajęcia w siedzibie RO PTMA w budynku starej szkoły ZSP w Rozdrażewie, gdzie prezes RO PTMA dr Ireneusz Włodarczyk przedstawił prezentacje o asteroidach oraz przypomniał zasady posługiwania się obrotową mapką nieba.

  Następnie, przed budynkiem szkolnym, rozłożyliśmy reflektor i refraktor. Niestety, z powodu zachmurzenia nie mogliśmy obserwować powierzchni Słońca.

  Pani Redaktor przeprowadziła w czasie zajęć wiele wywiadów, które były wyemitowane w programie lokalnym TV Poznań Teleskop (należy wybrać datę 18 lipca 2012, godz. 18:30)
  http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/18072012-godz1830/8032088
  oraz była transmisja w TVP Info.

  W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.

  Zdjęcia autorstwa kol. Zdzisława Pautera


  Jubileusz Profesora Grzegorza Sitarskiego w CBK PAN w Warszawie - 10.02.2012

  W piątek, 10 lutego 2012 w Centrum Badań Kosmicznych przy ulicy Bartyckiej 18A w Warszawie, odbędzie się uroczysta sesja naukowa dla uhonorowania Profesora Grzegorza Sitarskiego w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin: http://www.cbk.waw.pl pod haslem Sesja naukowa.

  Wśród prelegentów będzie również dr Ireneusz Wlodarczyk, uczeń Profesora.

  Zdjęcia autorstwa Pawła Kankiewicza

  Zdjęcia autorstwa Ryszarda Gabryszewskiego


  Mobilne Planetarium - 27.11.2011

  Niedzielne seanse w Planetarium

  Obserwacje po seansach

  Seanse w Rozdrażewie dla SP i Gimnazjum

  Seanse w Nowej Wsi dla SP i Gimnazjum

  Pod kopułą planetarium - zdjęcia Planeta Anuka


  Spotkanie z astronomią w przedszkolu - 16.11.2011

  16 listopada 2011 r. w Publicznym Przedszkolu w Rozdrażewie na zaproszenie p. Dyrektor mgr. Danuty Bały, odbyło się spotkanie wychowanków z Prezesem Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Astronomicznego dr. Ireneuszem Włodarczykiem. Przedstawiono prezentację pt. "Nasze najbliższe obserwacje astronomiczne". Pokazano rodzaje przyrządów astronomicznych, obiekty, które możemy obserwować w najbliższym czasie: Księżyc, Jowisz, jego księżyce i przelot meteorów. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Okazało się, że jest duża liczba dzieci żywo zainteresowana astronomią i mająca już dużą wiedzę astronomiczną.

  To było pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z astronomią w Przedszkolu. Następnym spotkaniem będzie seans w mobilnym planetarium, które ma do nas przyjechać już 27 listopada 2011r., a kolejne będzie poœwięcone prawdziwym obserwacjom astronomicznym.

  Może wœród najmłodszych mieszkańców gminy Rozdrażew pojawi się nowy Kopernik?


  Wycieczka do Obserwatorium w Odolanowie - 03.07.2011


  Rozwiązanie konkursu KOSMICZNA PRZYGODA
  oraz spotkanie z Prezesem ZG PTMA dr Henrykiem Brancewiczem
  19.06.2011

  19 czerwca 2011 roku, podczas trwania Dni Rozdrażewa, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie odbyło się zebranie Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii ( RO PTMA).

  Działacze RO PTMA zgromadzili się o godzinie 16:00 przy stoisku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie.

  Gościem specjalnym tegoż spotkania był dr Henryk Brancewicz, Prezes ZG PTMA. O godzinie 16:15 ogłoszono wyniki finału Konkursu Wiedzy Astronomicznej „Kosmiczna Przygoda”.

  • I miejsce zdobyły ex aequo: Anna Pluta oraz Agnieszka Kolenda,
  • II miejsce zajęli również ex aequo: Wojciech Stęclik i Jakub Nowak,
  • III miejsce należało do Karola Bestrego,
  • wyróżnienie otrzymał Dominik Teodorczyk.

  Nagrody laureatom wręczył dr Brancewicz oraz Wójt Gminy Rozdrażew, Pan Mariusz Dymarski.

  Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród odbyło się spotkanie członków RO PTMA z dr. Brancewiczem oraz Wójtem Gminy Rozdrażew.


  Poprzednia strona: Maria Pańków Następna strona: Zebrania RO PTMA